Spännande start på nytt decennium

Krönika 23 jan 2020
Dela artikeln

Redan inledningen av början på det nya decenniet har visat att 2020 kan komma att bli ett spännande år. Beslut och händelser från tidigare realiseras och konkretiseras på en rad områden som kan komma att påverka oss i stort som smått.

Brexit och tull- och handelsmotsättningar skulle kunna utgöra den negativa katalysator som tillsammans med konflikter och motsättningar runt om i världen startar den regression av ekonomin som många domedagsprofeter väntat på. Att välfärden i allmänhet och även tandvården kommer att påverkas är uppenbart i detta sämre ekonomiska scenario.

Klimat, ekologi och biologisk mångfald är självklart frågor som vi i det nya decenniet måste förhålla oss till. Tandvårdens systematiska och ihärdiga arbete med att förebygga ohälsa måste fortsätta, men även utvecklas och premieras. Kvalitet i tandvården är en såväl hälsofrämjande som miljömässigt hållbar faktor som även gynnar patientsäkerhet och ekonomi och som över tid måste ges tillräckliga och kostnadstäckande resurser.

Sverige har kommit långt i ett internationellt perspektiv och kan känna sig uppmuntrade av många framgångar i vår del av välfärdssektorn, men vi kan ännu inte slå oss till ro och känna oss nöjda. Socialstyrelsen arbetar med att ta fram riktlinjer för tandvård och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med kunskapsbaserad vårdstyrning.

Förväntningarna är höga och en av mina förhoppningar är att patienter ska erbjudas likvärdig behandling oavsett i vilken region de befinner sig.

Inom kort kommer utredningen för jämlik tandhälsa att överlämna och presentera sina resultat och slutsatser. En uppenbart otydlig politisk underton präglar såväl utredningsdirektiv som målsättning. Det har med andra ord funnits ett stort utrymme för utredningen att göra olika vägval i sitt arbete.

Här har jag sedan denna process startade upplevt det bekymmersamt att de stora professionsorganisationerna inte fått plats som kontinuerliga deltagare. Att göra utredningar breda och att träffa många enskilda har sina fördelar, men det kan också medföra att väsentliga och förankrade kunskaper och ställningstaganden inte levandehålls eller får tillräckligt utrymme.

Vår uppfattning att ersättningssystem ska ge kostnadstäckning samt att fri etableringsrätt ska råda är exempel på viktiga grundförutsättningar för att kunna skapa en varaktig, hållbar och jämlik tandhälsa. Tyvärr har vi inga indikationer på att dessa faktorer har beaktats i tillräcklig grad.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch