ST-utbildning ett privilegium

Krönika 26 aug 2021
Dela artikeln

Specialistutbildning har en speciell plats i mitt hjärta. Att ha fått möjlighet att genomföra en ST-utbildning är ett fantastiskt privilegium, men det är det även att sedan få vara med och utbilda nya specialistkolleger. Det ger verksamheten en speciell nerv.

Nu har Socialstyrelsens nya föreskrifter om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77) funnits i drygt tre år. Föreskriften innebar ganska omfattande förändringar. En ny efterlängtad specialitet infördes och utbildningen fick en ny och tydlig målstyrning. Ett modernt sätt att se på utbildning, som också ställer höga krav på dem som ska planera och genomföra utbildningen.

Efter tre år börjar man nu kunna se hur olika delar fungerar i praktiken. En tidig reflektion var att många nya moment skulle hinnas med under tre års utbildning och att det finns en risk att klinisk träning blir lidande när den teoretiska delen i utbildningen ökar.

Socialstyrelsen har balanserat behovet av reglering i relation till friheten för utbildningsinstitutionerna att själva planera och anpassa utbildningen efter lokala förutsättningar. En viktig utgångspunkt, men även detta ställer höga krav på vårdgivarna. Regeringen har därför etablerat ett nationellt ST-råd som, förutom att bistå Socialstyrelsen i arbetet med regleringen, ska ge huvudmännen stöd för att uppnå hög kvalitet i utbildningen och följa upp resultaten.

Så nu hoppas jag att forskare och myndigheter inleder studier om den nya utbildningen som kan ge svar på om våra ST-tandläkare ges de bästa förutsättningarna och om Sverige får den höga specialistkompetens i tandvården som vi önskar och eftersträvar, för bara det bästa är gott nog.

 

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch