Stora uppgifter väntar

Krönika 24 jan 2019
Dela artikeln

Sveriges Tandläkarförbunds ändamål är att samla riksföreningarna i syfte att tillvarata och utveckla tandläkarnas professionella intressen. De fyra riksföreningarna är Tjänstetandläkarna, Tandläkare Egen Verksamhet (TEV), Sveriges Odontologiska Lärare (SOL) och Studerandeföreningen.

I mitt uppdrag som förbundsordförande åligger det mig att övervaka och främja verksamheten och tillvarata STF:s intressen. Detta innebär således att leda arbetet och driva beslut i den riktning som pekas ut av stadgarna och den verksamhetsplan för åren 2019–2021 som förbundsmötet fastställt. För mig är det av största vikt att detta sker med riksföreningarnas stöd om vi ska bli framgångsrika i våra ambitioner.

Framför oss ligger stora uppgifter. Frågan om tandvård på lika villkor för hela befolkningen har aktualiserats av de stora svårigheter som finns
i vissa regioner för patienter att få tid hos tandvården. I den frågan finns många risker inbyggda, allt ifrån etableringsrestriktioner till oförsiktiga justeringar av dimensioneringen av tandläkarutbildningen.

Tandläkarnas arbetssituation – oavsett i vilken sektor vi verkar – upplever många som tänjd till bristningsgränsen, och inflytandet över de faktorer som påverkar behandlarnas situation glider allt längre från tandläkarnas kontroll. Många tandläkare rapporterar också att de inte ges tillgång till den fortbildning de anser sig behöva, vilket i ett längre perspektiv är oroande såväl för tandläkarna själva som för patienterna.

Utöver sedvanligt arbete med remissvar och annat påverkansarbete som Tandläkarförbundet alltid bedriver, har vi med andra ord en angelägen uppgift framöver. Därför kommer vi att behöva mobilisera alla de verktyg vi har till förfogande. Det kommer att beröra alla enskilda delar av den samlade förbundsverksamheten, oavsett om den bedrivs inom Tandläkarförbundet eller inom någon av de stiftelser, bolag eller nämnder som är kopplade till förbundet. Att gemensamt tala med en röst kan bli avgörande.

Den nyvalda förbundsstyrelsen har fått goda förutsättningar för att ta itu med de uppgifter som ligger framför oss. Konsekvenserna av Privattandläkarföreningens avhopp för ett halvt decennium sedan har föregående förbundsstyrelser hanterat så väl att vi nu kan koncentrera oss på att blicka framåt. Utgångspunkten är en god balans mellan målsättningar och ekonomiska resurser. I den delen kommer vi att behöva fortsätta den verksamhetsöversyn som pågår.

Jag ser fram emot en ny fas i Tandläkarförbundet som kommer att präglas av enighet och inspirerande verksamhet i riksföreningarnas och deras medlemmars intresse.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch