Svåra bedömningar

Krönika 10 mar 2016
Dela artikeln

Jag avundas inte vård- och tandvårdspersonal.

Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare konstaterade i sin slutredovisning i februari att EU-migranter egentligen ska ha ett europeiskt sjukförsäkringskort för att få tillgång till vård i Sverige, men att verkligheten ser annorlunda ut.

Migranterna från Rumänien och Bulgarien saknar oftast sjukförsäkring i hemlandet. Inte heller har de pengar att betala vården med.

I enstaka fall skulle dessa EU-migranter kunna omfattas av lagen om vård till papperslösa, enligt utredaren. Vilka dessa enstaka fall är går han inte närmare in på. Han efterlyser dock större enhetlighet i landstingens bedömningar.

Det finns idag så många som tio olika kategorier som en patient som söker vård eller tandvård kan räknas till:

  • Patienter bosatta i det egna länet.
  • Kvarskrivna (personer med skyddad identitet).
  • Utomlänspatienter.
  • Utlänningar på tillfälligt besök.
  • EU-medborgare.
  • Asylsökande från tredje land.
  • Personer med tillfälligt uppehållstillstånd.
  • Personer tagna i förvar.
  • Papperslösa.
  • Vissa studenter från tredje land.

De olika grupperna har rätt till olika mycket vård. Vem som ska betala för vården skiljer sig också åt. Barn och vuxna inom de olika grupperna har dessutom rätt till olika grad av vård.

Det är många och svåra bedömningar som ska göras där i receptionen på kliniken när en patient söker hjälp för sina besvär.

Bedömningen blir förstås mångdubbelt svårare om patienten saknar papper. Vilken grupp ska personen då räknas till – EU-migrant eller papperslös?

Vilken grupp inom gruppen – barn eller vuxen? Och kan vården som personen söker för anstå eller inte?

I detta nummer av Tandläkartidningen har vi frågat några olika landsting hur de tänker när utsatta EU-migranter – som alltså svävar någonstans mellan kategorierna – söker tandvård. Några samarbetar till exempel med Stadsmissionen för att göra bedömningarna mindre godtyckliga. Läs mer på sidorna 16–18 i Tandläkartidningen nummer 3 2016.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch