Ta vara på kunskapen

Krönika 5 sep 2014
Dela artikeln

Nya vetenskapliga rön är viktiga, men använder vi verkligen all kunskap som redan finns?

Nyligen kom en bok på svenska ut om hur införandet av evidensbaserad vård kan underlättas (Implementering av evidensbaserad praktik; Per Nilsen red).

Implementationsforskning är en ung gren på det vetenskapliga trädet. Ett visst motstånd har funnits från medlemmar i professionella organisationer.

För visst vet vi som läkare eller tandläkare alltid vad som är bäst för just våra patienter, eller?

Inom tandvården är implementationsläran ett underutvecklat område. Vilken akademisk institution vågar ta det första steget att inte bara skapa odontologisk kunskap, utan också utveckla metoder för att öka patientnyttan?

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch