Tandvård, integrerad eller diskriminerad?

Krönika 30 jan 2014
Dela artikeln

Starka tillsammans heter utredningen som ska föreslå ett system för nationell samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. Till exempel när det gäller studier av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingsmetoder.

Att odontologi skulle vara en naturlig del av detta kan väl tyckas självklart, men frågan är hur det blivit med det om inte Tandläkarförbundet och några andra av tandvårdens opinionsbildare lagt jobb på att ”påminna” utredaren om den.

Nu finns odontologin med och i utredningen kan man läsa: ”Förhoppningsvis kommer tandvården att bli mer integrerad med övrig hälso- och sjukvård, så att odontologiska kliniska studier får en mer självklar plats i den samlade kliniska forskningen.”

Så i stället för att bli diskriminerad är nu tandvården integrerad, vilket osökt får mig att tänka på diskrimineringsombudsmannen. Regeringen vill ju flytta myndigheten från Stockholms city till Tensta, knappt 20 minuters t-baneresa bort.

Men dit – där kanske en del av dem som utsätts för en del av den diskriminering myndigheten är satt att stävja bor – vill inte DO. De hävdar att flytten till förorten riskerar medföra att de tappar kompetens och produktivitet.

På mig verkar det mera som att de i alla fall tappat omdömet. Och det redan före flytten.

När jag nu ändå började denna krönika med att skriva om odontologi och forskning vill jag passa på att puffa för den andra och sista delen av det vetenskapliga temat – i år om digitala tekniker – som vi samproducerar och sampublicerar med våra nordiska systertidningar. Du hittar det på sidorna 56–86 i Tandläkartidningen nummer 2 2014 eller under Vetenskapliga artiklar på webben. Där hittar du även den första delen, som fanns i förra numret.

På vår webb ökade för övrigt antalet besök förra året till 210 000 besök, vilket är en 50-procentig ökning jämfört med 2012. Det är sannerligen inte lite!

Statistiken visar också tydligt hur våra internetvanor förändras. 30 procent av alla besök görs numera med mobil eller surfplatta och en ökande andel kommer från Facebook.

Text: Örjan Björklund

Dela artikeln
Örjan Björklund
Örjan Björklund
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen 2013–2015. Det här är en personlig krönika. Åsikterna är mina och speglar inte nödvändigtvis Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch