Oväntad uppmärksamhet

Krönika 27 jun 2011
Dela artikeln

Nu behöver den som vill uttala sig om hur tandvårdsstödet används eller om vad folk vet om stödet inte dra till med gissningar: Försäkringskassan har undersökt båda sakerna i enkäter och fokusgrupper (läs mer om resultatet på sidan 6 och på tandlakartidningen.se).

Rapporten om hur stödet används bjuder inte på några överraskningar; vi vet redan hur de åldersmässiga och socioekonomiska skillnaderna i tandvårdsvanor ser ut. Det allmänna tandvårdsbidraget skulle uppmuntra till förebyggande tandvård men har inte fått den effekten; det är för okänt och så lågt att det varken gör till eller från för ett beslut att besöka tandvården.

Högkostnadsskyddet är bättre känt men inte att det beräknas på referenspriset och inte på patientens verkliga kostnad för tandläkarbesöket.
Försäkringskassan konstaterar att den lägre karensgränsen inte är till mycket hjälp för den som inte ens anser sig ha råd med en undersökning och att det inte går att avgöra om högkostnadsskyddet går till dem som har de största behoven.

Den av Försäkringskassans undersökningar som handlar om huruvida information om tandvårdsstödet har gått fram, bjuder däremot på några överraskningar. På frågan varifrån allmänheten helst vill ha information om tandvårdsstödet, svarar de flesta »tandläkaren «. Men tandläkarna som ingått i fokusgrupperna vill inte ta på sig den uppgiften; de tycker att Försäkringskassan ska informera patienterna.

Det förvånar mig att de inte delar Försäkringskassans tilltro till att tandläkaren med sin nära relation till patienten är den bästa informatören. Försäkringskassans strategi har varit att i första hand informera vårdgivarna »eftersom de bedöms vara en effektiv informationskälla för patienterna «.

I rapporten beskrivs det så här: »Försäkringskassan medverkar löpande i den största branschtidningen, Tandläkartidningen,
där nästan varje nummer har någon artikel med koppling till tandvårdsstödet eller Försäkringskassan.« Det var den sista överraskningen;
att Tandläkartidningen lyfts fram i en rapport från en myndighet. Det tackar jag för.

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Dela artikeln
Christina Mörk, chefredaktör
Christina Mörk, chefredaktör
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen till och med 31 maj 2013.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch