Nystart

Krönika 28 apr 2011
Dela artikeln

Det är en söndag i mitten av mars. Om mindre än två veckor är vi inbjudna till en workshop: »Nystart för svensk odontologisk forskning.« Det känns som en ödesdag. Arrangörer är Vetenskapsrådet, sbu, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Tandläkarförbund.

I en arbetsgrupp som förbereder mötet finns därutöver också representanter från universiteten med odontologisk forskning. Syftet med dagen är att finna en gemensam strategi för framtiden. Journalen är upprättad, sjukhistorien och diagnosen är klar.

Det gäller att finna rätt terapi och långsiktig stödbehandling. Och rätt åtgärdskod, som också klarar efterhandskontroll, för att tala med nyodontologisk vokabulär. det går faktiskt att härleda det ögonblick då grundtankarna till denna nationella manifestation skapades. Det var i ett sammanträdesrum på Olof Palmes gata 17 i Stockholm. Vi hade just lyssnat till två excellenta föredragningar som handlade om systematiska kunskapsöversikter i tandvården.

Men det fanns ett mycket stort problem: De flesta åtgärder inom dessa kliniska odontologiska områden saknar evidens. Detta är i sig inte ovanligt. Och avsaknad av evidens behöver heller inte innebära att en viss behandling inte fungerar, eller är olämplig. Men vi vet inte. Vi
vet inte om behandlingen är bra eller dålig.

En sådan rapport kan läggas till handlingarna och så går vi vidare mot nya djärva mål. Men denna gång hände något alldeles speciellt runt detta sammanträdesbord på sbu. Alla var eniga: Vi måste göra något åt denna bekymmersamma situation. Vetenskapsrådet och sbu gjorde gemensamt slag i saken, från ord till handling. Och nu är vi alltså inbjudna till denna workshop, som känns som en ödesdag.

En manifestation som denna kan bli mycket framgångsrik. Det kan innebära välbehövlig nystart för svensk odontologisk forskning. Kanske mer precist och mest angeläget just nu: behandlingsforskning. Där resultaten direkt kan appliceras i klinisk tandvård, särskilt allmäntandvård.

En manifestation som denna innebär dock också en risk: att uppfattade löften inte kan infrias. Att vi som är verksamma inom svensk odontologisk forskning inte förmår driva frågan vidare. Då kan det bli bekymmer. En bekräftelse på att kräftgången är naturlig, närmast ödesstyrd och infriar ett förväntat framtidsperspektiv. Icke sa Nicke. Detta är vår chans. Den ska vi ta. I min värld finns inget alternativ till denna nystart. Vi talar om nystart för svensk odontologisk forskning. Ett måste.

Från mitt fönster ser jag en fågelholk på vår Friggebod. Ett blåmespar har redan flyttat in och pilar in och ut ur holken. Det verkar tidigt. Snön ligger fortfarande decimeterdjup, men våren – ljusningens
tid – är skönt nog på väg. Det är nystart i holken. Hoppingivande på något sätt.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch