Tandvärk följer inte asyllagar

Krönika 27 jun 2011
Dela artikeln

Om det inte vore för tandläkarstudenternas och deras lärares ideella insats hade de nio patienterna troligen inte kommit ens så långt som till väntrummet. De tillhör den grupp som brukar kallas papperslösa. Hit till den så kallade hemliga kliniken kommer vuxna som inte kan vända sig till den reguljära tandvården eftersom de inte har tillstånd att vistas i Sverige och därför inte har någon automatisk rätt till tandvård och troligen inte kan betala för eventuell vård. Men behovet av tandvård låter sig inte styras, inte av sådana faktorer.

Hittills har vuxna asylsökande haft en begränsad rätt till subventionerad vård. (Barn har alltid rätt till samma fria vård oavsett skäl att vistas i landet.) Men för gömda och papperslösa har bilden varit förvirrande. En nybliven tandläkare visade i en artikel i Tandläkartidningen 2009 hur det stod till med rätten till tandvård för dessa människor. Skillnaderna mellan landstingen var stora när det gällde regler för vem som skulle få vård och patientavgifter. Om man som papperslös skulle få tandvård och till vilket pris hängde alltså på i vilket landsting man råkade befinna sig. Detsamma gällde övrig hälso- och sjukvård.

Kritiken mot oklara regler, och ett i mångas ögon inhumana bemötande, har varit stark från dem som engagerar sig i asylsökandes situation. Till kritikerna hör en lång rad fackförbund och yrkesorganisationer, däribland Sveriges Tandläkarförbund. Förra sommaren tillsatte regeringen en enmansutredning för att få ordning på regelverket, och i en senare uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet sägs att »rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper«.

Representanter från Röda Korset har tyckt att det där med »vissa grupper« låter illavarslande. Vad den formuleringen betyder kommer att
visa sig senare i vår när utredaren lämnar sitt förslag. Än så länge finns det jobb för de tio tandläkarstudenterna och deras lärare i den hemliga kliniken som vi berättar om på sidan 16 i det här numret. Där får studenterna träning i både tandvård och etik.

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Dela artikeln
Christina Mörk, chefredaktör
Christina Mörk, chefredaktör
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen till och med 31 maj 2013.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch