Tio knep för att förstå världen

Krönika 9 maj 2018
Dela artikeln

Jag hörde talas om projektet Factfulness första gången i P1-morgon den 8 februari förra året, dagen efter Hans Roslings bortgång. Factfulness – den stressreducerande vanan att enbart ha åsikter som baseras på fakta. Nu är boken med tio knep som hjälper oss förstå världen äntligen publicerad, och definitionen av Factfulness har utvecklats. Vi bjuds in till en noggrann beskrivning av hur mänskliga instinkter påverkar vår bild av samhället, inte alltid på ett positivt sätt.

Boken är givande för oss som ibland försöker dra slutsatser ur stora mängder siffror, men kan med behållning också läsas av alla som är villiga att utmana sina åsikter. Det finns tillräckligt mycket klokskap i detta alster för att repa rustningen hos den mest övertygade.

Factfulness är att ”inse när en syndabock pekas ut och komma ihåg att skuldbeläggning av enskilda personer ofta avleder uppmärksamheten från andra möjliga förklaringar och blockerar vår förmåga att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden”. Factfulness är också att ”inse när en berättelse beskriver ett gap och komma ihåg att detta lätt skapar en felaktig bild av två grupper med en klyfta emellan”.

Sällan har väl dessa frågor känts så aktuella som i dessa tider, när begreppen sant och falskt utmanas i samhällsdebatten. Kanske boken till och med är än mer angelägen ett valår, då realiteterna inte sällan får ge vika för ideologierna.

Runt boken finns ett svart band med ett citat av Hans Rosling: ”Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka.” Jag hoppas innerligt att Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling kan fortsätta detta viktiga arbete.

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch