Trafikvett och ett liv i balans

Krönika 1 jul 2022
Dela artikeln

I helgen som gick hälsade jag på min bror. Under färden på väg 225 började jag i passagerarsätet fundera på beteenden som vi har i trafiken och hur motsvarande situationer ter sig i andra sammanhang. När man tar sitt körkort förväntas man ha en positiv inställning till att köra enligt trafikreglerna och göra sitt bästa i varje situation, oavsett fartkameror eller synliga trafikpoliser. Det är ju varje individs ansvar att göra sitt bästa, trots att man inte åker fast varje gång man kör för fort. Samma ansvar finns i vårt yrkesutövande. Processerna består av länkar, och förväntningen är att vi gör vårt bästa i varje länk. Vi kan ju inte bara titta på garantitiden och sätta vår farthållare till just den nivån. Bättre kan vi! Och bättre gör vi!

I maj deltog jag vid CED general meeting i Porto i Portugal. Det är den europeiska organisationen för tandläkare där vi och alla andra länder i Europa är medlemmar eller associerade medlemmar. Den 30-gradiga värmen gav en försmak av sommaren, särskilt som jag bar kavaj och skjorta, och mötet behandlade många intressanta frågor. Vi kunde konstatera att det finns slående likheter mellan oss och andra europeiska länder, framför allt vad gäller utbildningsfrågor och kvalitetsfrågor som får konsekvenser i patientsäkerhetsarbetet, men även att det finns stora skillnader i förutsättningar. En rapport från mötet kan du läsa här på medlemssidorna.

Jag håller mig kvar i tanken på den efterlängtade sommaren och, så småningom, semestern. Semestern finns ju till för att vi ska få återhämta oss och orka hela långa vintern. Men även här bör man ta ett större ansvar än att ställa in sin farthållare på en nivå för att ”klara sig”. Det ligger nära till hands att göra liknelser mellan vår vardag och bilkörning: Det är lite fånigt att tro att vi kan kompensera ett år av fortkörning genom att under bara ett par veckor köra lite extra långsamt. Varken riskerna eller fortkörningsboten minskar om resonemanget om balans handlar om att sakta in tillfälligt för att senare åter köra 90 km i timmen på en 50-sträcka.

Attityden och inställningen till såväl arbete som rekreation böra vara både hållbar och ansvarsfull. Du bör därför sätta dig själv i första rummet och återhämta dig för din egen skull, inte för patienter eller arbetsgivare, även om de också är vinnare vid en lyckad återhämtning.

Tänk på dig själv som en tvåmiljonersbil (det motsvarar kostnaden för varje utexaminerad tandläkare) – då skulle du inte bara få bensin, utan även lite olja, service enligt en plan, rätt lufttryck, spolarvätska och kanske ett wunderbaum eller ett par tärningar att hänga i backspegeln, och du skulle ställas under ett tak eller en skyddande presenning när du inte är i bruk. En bil i balans.

 

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch