Utmaningar är möjligheter

Krönika 2 feb 2017
Dela artikeln

Ett citat av Brian Tracy, en kanadensisk författare med fokus på personlig utveckling, är en bra infallsvinkel på dagens ledare: ”Om du blev erbjuden möjligheten att bli totalt lycklig i morgon, skulle du ta den? Om du svarar ja (och jag skulle tro att de flesta av oss skulle göra det), vad gör du då i dag för att göra i morgon till en lyckligare dag?”

Man kan läsa läsa citatet på flera sätt men min tolkning är att om morgondagen ska bli vad vi önskar, måste vi förbereda den genom det vi gör i dag. Gör vi inget i dag kommer morgondagen inte heller att bli bättre.

I min och förbundsstyrelsens uppgift ligger att förbereda och utveckla Sveriges Tandläkarförbund så att förbundet är så väl anpassat som möjligt för att möta framtidens utmaningar. Och utmaningar finns det gott om, vi lever som de flesta andra ideella organisationer med en snabbt föränderlig omvärld där de traditionella lösningarna inte längre fungerar. Framtidsspaning och omvärldsanalys blir allt viktigare.

En gång i tiden, för min del för 35 år sedan, var det självklart att man som tandläkare var med i Sveriges Tandläkarförbund, det var en del av yrkesidentiteten på samma sätt som det för många var självklart att vara med i politiska partier eller fackföreningar. Det var en ganska okomplicerad tid, på det sättet.

I dag är det annorlunda, motiven för att vara medlem i en organisation ser olika ut. Många föredrar att engagera sig i enskilda frågor, och många organisationer har svårt att rekrytera och framför allt behålla förtroendevalda.

Den här typen av snabba förändringar påverkar förutsättningarna för många verksamheter, inte minst genom att den ekonomiska basen minskar. Även om vi trots allt klarat oss ganska väl och en majoritet av den svenska tandläkarkåren är medlemmar i TT, TEV, SOL eller STUD, innebär det inte att vi är opåverkade av tidens strömningar. Vi måste ha med dem i våra framtidsresonemang.

För att styra in i framtiden kan man ju invända att en backspegel inte är optimal att styra efter, men samtidigt är den viktig för att veta var-ifrån man kommer och i vilken riktning man rör sig.

När vi bygger en verksamhet för framtiden måste vi ta hänsyn till dagens utmaningar. Hur bygger vi en verksamhet som tål ekonomiska förändringar? Hur klarar vi långsiktigt att rekrytera kolleger som vill aktivera sig i förbundets frågor? Hur ska uppdragen utformas för att fungera i deras vardag?

Det här är viktiga frågor som förbundsstyrelsen har med sig in i arbetet för 2017, ett år som ska innebära ett avstamp för en framtida organisation, Sveriges Tandläkarförbund 2.0.

Och för att avsluta med att travestera en person som hade många utmaningar att möta, Harry S Truman, så måste man se sina utmaningar som möjligheter.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch