Vad är kvalitet?

Krönika 21 maj 2015
Dela artikeln

Akutpatientens bett var i stort behov av sanering. Men mitt bland karierade, frakturerade och infekterade rotrester glimmade en fyr i natten. Den mest välgjorda amalgamkrona som någon sett.

Patienten hade några veckor tidigare behandlats av en kollega i en närliggande stad. Han var nog nöjd med besöket, men hade några frågor. I princip kunde han acceptera att det tog tid att bygga upp en tand, i det aktuella fallet tre timmar. Men måste det ta ytterligare två timmar att putsa den?

Även om denna originella händelse utspelade sig för ett par decennier sedan känns den fortfarande aktuell. Fyllningsmaterial i komposit marknadsförs ofta med vackra fallpresentationer där fissurer med stor noggrannhet målats in på molarernas ocklusalytor.

För vem görs dessa? Jag har i alla fall under de senaste 30 åren aldrig träffat en patient som haft åsikter om estetiken på 17 ocklusalt.

Ur vilka perspektiv ser vi på kvalitetsbegreppet? Med utgångspunkt från tanden, bettet, patienten eller samhället i stort?

Under våra första stapplande steg på teknologen präglades vi av mottot att teknisk skicklighet är en dygd. Jag kan inte neka till att noggrannhet är en viktig del i yrkesutövandet. Men med lupparna på näsan och med fokus endast på den enstaka tanden kan det ibland gå galet.

Vårdkvalitet är viktigt men måste betraktas i ett sammanhang. Socialstyrelsens beskrivning av god vård är ett bra riktmärke. Vård ska vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och utföras i rimlig tid.

Fem timmar för att på kort sikt försöka rädda ett enstaka träd i en skog som brinner uppfyller inte många av dessa kriterier.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch