Vad säger ett experiment?

Krönika 19 okt 2017
Dela artikeln

Strax innan vår deadline damp den ner, Riksrevisionens nya rapport där man granskat huruvida det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas. Slutsatsen i rapporten är att det överutnyttjas till följd av överbehandling bland tandläkare. Särskilt tydligt är detta på större privata kliniker, enligt Riksrevisionen, i synnerhet hos dem som har högre priser.

Inte helt oväntat fick rapporten stort genomslag i media. Av rapporteringen fick många nog intrycket att tandläkare är giriga fuskare som försöker dyvla på sina patienter dyrast möjliga behandling, vare sig den behövs eller inte. Nu säger Riksrevisionen förstås inte exakt så i sin rapport, men nästan.

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används. De gör enligt egen utsago detta ”genom att utföra oberoende revision”. I det här fallet bestod den oberoende revisionen av ett fältexperiment från 2015 med 700 mottagningar som forskare från Uppsala universitet genomförde i samarbete med Försäkringskassan. I experimentet fick hälften av mottagningarna ett brev med information om att en viss typ av kostbar behandling (åtgärd 801) i efterhand skulle kontrolleras av Försäkringskassan. Användningen av åtgärden minskade då hos de mottagningar som fått brevet, samtidigt som användningen av en mindre omfattande och för tandläkaren mindre lönsam behandling ökade markant i samma grupp.

Det som Riksrevisionen kallar granskning är i själva verket alltså ett fältexperiment kring en enda åtgärd. Riksrevisionen konstaterar själva att få tidigare studier har lyckats påvisa förekomst av överbehandling. Dels därför att det är svårt att definiera vad överbehandling är, dels för att det metodologiskt är svårt att särskilja patienter med olika behov av vård. Man tycker sig dock ha löst dessa båda problem med en experimentell design.

Men vilka slutsatser kan man egentligen dra av ett fältexperiment? Riksrevisionen drar denna: ”Överbehandling är svårare att upptäcka än renodlat fusk och bedrägeri. Därför är det sannolikt också ett större problem. Resultaten i denna granskning stärker den uppfattningen.” Mer om detta i nästa nummer!

I det här numret har vi låtit fyra studenter skriva dagbok under en vanlig höstvecka. Resultatet finns på sidan 39.  På sidan 72 kan du läsa om borrbuller som visat sig vara mer stressframkallande än farligt för hörseln. Du får också träffa Marianne Forsell, ny vd för Folktandvården Gävleborg och Anna Lundmark, nydisputerad forskare med smak för data-analyser. Och lite till …

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln
Hilda Zollitsch
Hilda Zollitsch
Tandläkare och journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen sedan 2016. Det här är en personlig krönika. Åsikterna är mina och speglar inte nödvändigtvis Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch