Välkommen du också!

Krönika 28 sep 2017
Dela artikeln

Det är paus under en kurs och jag fikar tillsammans med tandvårdsteam från allmäntandvården. Jag får frågan hur man bär sig åt för att delta i en kommande internationell konferens. Innan jag hinner svara bryter några andra kolleger in och förklarar att det inte alls är lämpligt för allmäntandvården att delta i sådana evenemang. Programmet påstås ligga på en alltför avancerad nivå för att det ska vara begripligt för icke-specialister. Dessutom framförs att man självklart måste vara medlem i arrangerande sammanslutning för att ha tillträde.

Samtalet ger mig chansen att klargöra vad som gäller: Visst finns det mycket specialiserade vetenskapliga konferenser där deltagarna behöver vara väl förtrogna med aktuellt forskningsområde för att det ska kunna bli ett gott utbyte av att delta. Men vanligen är stora ämneskonferenser, som exempelvis EuroPerio eller European Association of Osseointegration (EAO), inriktade på en bred publik inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård. Arrangörerna lägger stor möda på att kliniskt material med vetenskaplig bakgrund presenteras. Det finns något för alla. Ofta är det också utställningar i anslutning till konferenserna, ungefär som på den svenska riksstämman med utställningen Swedental.

Man behöver inte vara medlem i arrangerande organisation för att delta, men ofta beräknas deltagaravgiften så att det blir billigare att bli medlem och betala medlemsentré, än att betala den högre avgiften för icke medlemmar. Vill man inte fortsätta att vara medlem senare finns inget krav. En bra regel är att boka i god tid, då är avgiften ofta lägre. Så gör slag i saken! Välkommen du också!

Björn Klinge, vetenskapsredaktör

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch