Vår samlade erfarenhet borde tas tillvara bättre

Krönika 12 mar 2020
Dela artikeln

I mitten av februari träffade Sveriges Tandläkarförbund utredningen för jämlik tandhälsa i ett enskilt samtal. Det är ju bra, särskilt som utredningen enligt sina direktiv och vanlig utredningstradition ska samråda med aktörer som berörs av arbetet, inklusive statliga myndigheter, företrädare för professionen och kommun- och landstingssektorn samt relevanta samhällsaktörer, däribland patient- och brukarorganisationer. Tandläkarförbundet är som professionsföreträdare en del av den krets som utredningen bör samråda med.

Jag får dock ett intryck av att den här utredningsorganisationen inte är särskilt intresserad av den resurs förbundet kan utgöra för att åstadkomma ett starkt och väl förankrat betänkande. Känslan är i stället att man handplockar kunskap för specifika frågeställningar och nöjer sig med det. På det viset förloras en del av helheten som är så viktig för tandläkarnas ambition om var vi vill befinna oss i syfte att skapa oral hälsa samt livskvalitet även i övrigt hos våra patienter.

Det är förvånande att vi som professionsorganisation endast tas emot för att göra sporadiska inspel till utredningen för jämlik tandhälsa. Jag har i mina ledare uttryckt en oro för eventuella rekommendationer och förslag som utredningen för jämlik tandhälsa ska komma med, eller hur de hanteras.

Vi har återigen erbjudit förbundets närvaro och delaktighet, med all den samlade kunskap och erfarenhet som finns hos våra riksföreningar och deras medlemmar som är behandlare, specialister, egenföretagare, forskare, pensionärer och studenter. Till detta har vi Svenska Tandläkare-Sällskapet och de associerade ämnesföreningarna.

Vid mötet var utredningen tydlig med att deras förslag till förändringar kommer att rymmas inom redan befintlig budget. Utredningen har ändå möjlighet att ge rekommendationer på åtgärder som skulle kunna vidtas med ut­ökade resurser.

Det tilläggsdirektiv som utredningen nu har fått innebär att man även ska föreslå ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser samt att man ska se över den regionalfinansierade tandvården. Sveriges Tandläkarförbund kommer att fortsätta bevaka frågan. Ett nytt möte med utredningen är planerat till maj i år.

Även om det återstår att se vilka förslag som utredningen kommer att lägga, är det tydligt att utredningen i många frågor för insiktsfulla resonemang. Jag ser fram emot vårt nästa möte och jag hoppas verkligen att utredningen tar till sig av den samlade erfarenhet och kunskap som förbundet representerar.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch