Våra insatser ger resultat

Krönika 19 okt 2017
Dela artikeln

Läs mig!

Varför väljer jag att börja den här ledaren med en så direkt uppmaning? Det finns två skäl, det ena är naturligtvis att jag vill att ni ska läsa den här ledaren. Det andra skälet är att det finns en statlig utredning med just det namnet som jag tänkte sätta fokus på den här gången. Naturligtvis hänger de två skälen ihop.

”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21” är det officiella namnet på en nyss presenterad utredning som Tandläkarförbundet har yttrat sig om. Att man nu tar fram en plan för att äldre personer ska få vård, omsorg och tandvård av god kvalitet är väldigt glädjande. Det innebär stora utmaningar och ska man, som utredaren vill, ”se åtgärder som syftar till högre kvalitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi” måste man arbeta med långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden.

Jag brukar ofta klaga över att utredare glömmer munnen – det gör jag inte den här gången. Utredaren lyfter till exempel fram det handlingsprogram för äldres munhälsa som Sveriges Tandläkarförbund tog initiativ till och har arbetat fram gemensamt med andra vård- och omsorgsprofessioner. Våra insatser har alltså gett resultat.

Kommunernas vård och omsorg av äldre personer är det centrala i utredningen. Man slår fast att det förbyggande munhälsoarbetet är viktigt, särskilt för äldre personer med bristande hälsa och funktionsnedsättningar.

Utredningen påpekar att personer som bor i särskilt boende för äldre och som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte nås i tillräcklig grad av den uppsökande verksamheten. Endast en liten andel av de äldre personer som var berättigade tog del av detta stöd, och särskilt svårt är det att nå äldre som bor kvar hemma. Tandläkarförbundet ser detta som ett mycket allvarligt problem som måste åtgärdas. Det är av största vikt att omvårdnadspersonalen deltar i munhälsobedömning eftersom det är de som kommer att ha den dagliga kontakten med den boende. En god munhygien spelar stor roll för att påverka äldres munhälsa och allmäntillstånd. Som jag ofta sagt i den här ledaren: God livskvalitet börjar i munnen.

I stället för att börja med ett citat, avslutar jag med att citera utredningen:
”Ett handlingsprogram har tagits fram av Sveriges Tandläkarförbund i samarbete med andra vårdprofessioner. Handlingsprogrammet vill inspirera till en bättre samverkan för de sköra äldres munhälsa, där munhälsan blir ett naturligt ansvar för alla professioner som möter den äldre.”

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch