Vårdbehoven förändras

Krönika 23 jan 2020
Dela artikeln

När vi står på tröskeln till ett nytt decennium finns det skäl att summera. Medierna har under de senaste veckorna ägnat spaltmeter åt att beskriva vad som skett i samhället under de senaste tio åren. Så varför inte ta chansen att även reflektera över vad som skett inom tandvården?

Socialstyrelsens statistikdatabas för tandhälsa kan ge oss en fingervisning om hur vården av vuxna patienter förändrats från 2010 till 2018. Antal patienter som får endodontisk, protetisk eller reparativ behandling minskar. Mest minskar antalet patienter som får fyllningar. Jämfört med 2010 försågs under 2018 närmare en kvarts miljon färre individer med minst en fyllning. Samtidigt ökar antalet intakta tänder i befolkningen. Bland äldre individer ökar dessutom antal kvarvarande tänder.

Det tycks som om befolkningens tandvårdsbehov är under förändring. För att kunna förstå detta behöver vi gå tillbaka till 1900-talet och WHO:s databas för oral hälsa. Hos ungdomar födda under den första hälften av 1900-talet var kariesproblematiken omfattande. Från 1960-talet och framåt förbättrades tandhälsan dramatiskt. DMFT hos 12-åringar minskade från 1977 till 1997 från 6,3 till 1,0. Därefter har värdena varit mer konstanta.

Karies tidigt i livet resulterade under 1900-talet ofta i omfattande fyllningar och ledde inte sällan till extraktion av permanenta tänder. Detta närmast garanterar ett fortsatt behandlingsbehov livet ut, med förhöjd risk för endodontiska komplikationer och tandförluster. Sannolikt kommer vi att se en annan behandlingsprofil de närmaste decennierna, och detta kommer att märkas successivt. När individer födda under den första halvan av 1900-talet inte längre nyttjar tandvårdens tjänster kommer våra utmaningar att förändras. Vilka utmaningarna är och hur detta ska ske kräver nog en längre mässa.

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch