Värna värdet av din legitimation

Krönika 29 apr 2021
Dela artikeln

En av de viktigaste frågorna som Sveriges Tandläkarförbund har att arbeta med är att säkra värdet av att ha svensk tandläkarlegitimation. Legitimationen är ett kvitto på att vi har såväl teoretiska som praktiska kunskaper om hur exempelvis vävnader, mikroorganismer och material samspelar med biologin vid gynnsamma förhållanden och hur vi bäst hanterar förändringar vid olycksfall och sjukdom. Legitimationsbäraren förväntas hålla sina kunskaper uppdaterade och ta del av, och i bästa fall bidra till, den ständiga utvecklingen som sker både nationellt och internationellt.

Men allmänhetens förväntningar på oss handlar inte enbart om vårt odontologiska kunnande, utan innebär också en förväntan om att vi ska sköta oss även i andra sammanhang. Eftersom juridiken går hand i hand med etiken, menar jag att vi alla har ett ansvar att aktivt bidra till att hålla samtalen om dessa samband aktuella och levande.

Trots en dubblering av antalet återkallade tandläkarlegitimationer känner jag ännu ingen oro. Tvärtom ser jag positivt på att myndighetssamordningen börjat fungera. Höga kvalitetskrav måste någonstans innebära att inte alla når upp till kraven. Annars finns inget i värde i kravet.

Som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund funderar jag så klart mycket på hur vi kan medverka till att så få tandläkare som möjligt balanserar på randen till misslyckande. Tar tandläkaren medvetna genvägar? Då måste risken att mista sin legitimation ha funnits med i kalkylen.

Jag har i flera tidigare ledare reflekterat över tandläkarens drivkraft att ständigt vilja förbättra sig. Beroende på vilka vi är kan vi vara mer eller mindre benägna att sätta ljuset på vad vi behöver förbättra. Jag tror att vi alla kan behöva hjälp och inspiration till att utvecklas i det vi inte ens visste att vi inte vet. Här har medlemskapet ett värde i form av tillgång till vetenskapliga artiklar, nyhetssvep från Tandvårdssverige, ett brett utbud av kurser samt den odontologiska riksstämman. Förhoppningen och visionen med utbudet till dig som medlem är att minimera den sanka marken i utkanten av området kvalitet och förtroende.

Jag har på hemmaplan förmånen att ha en kritisk jury bestående av fyra barn. Alla som har barn i sin närhet vet att de är värdefulla i processen att bli medveten om sina svagheter och utvecklingsområden. Om man söker brister, så som den kritiska hemmajuryn i ett visst åldersspann ofta gör, kommer man troligen att hitta dem. Att antalet upptäckta brister ökar kan alltså betyda att arbetet med att leta brister sker mer effektivt, inte att felen blivit fler.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch