Vem bryr sig?

Krönika 17 aug 2017
Dela artikeln

Det finns alltid en risk att övervärdera betydelsen av ett område som man själv tycker är särskilt intressant. Det kan leda till att man som forskare blundar för andras motstridiga resultat och bara uppfattar sådant som stöder den egna förutfattade meningen. Sådant ska man vara vaksam på och därför lyhört lyssna på signaler som tyder på att man arbetar med ett förvrängt perspektiv.

Så nu har jag varnat dig: Var extra uppmärksam när du hör mig tala om kopplingen mellan oral hälsa och allmänhälsa.

För att om möjligt balansera mitt perspektiv har jag i detta nummer samtalat med två välrenommerade forskare och kliniker inom den medicinska professionen. Jaha, tänker du, han har väl valt att tillfråga några redan frälsta, kantänka. Möjligen sant, men i så fall mig ovetande.

Rädslan för att förlora perspektiv är viktig, men det behöver inte heller leda till motsatsen: att förneka den vetenskap som stöder ens uppfattning. Det är skönt att inte vara ensam. Nu är vi minst tre som tycker att munnen är en del av kroppen. Mina båda intervjuoffer och jag. Och som bekant är alla goda ting tre. Vid närmare eftertanke är vi nog ännu fler. Faktum är att jag ännu inte träffat någon som förnekar kopplingen mun–allmänhälsa. Visserligen verkade statsminister Stefan Löfven lite konfunderad när jag presenterade detta samband som en forskningsnyhet, men tankarna kanske var på annat håll. När jag senast sökte i databaser över vetenskapliga publikationer fanns 57 olika allmäntillstånd redovisade där kopplingen till parodontala sjukdomar undersöks. Men vem bryr sig, egentligen? Jo, vi är några stycken. Eller rätt många, förresten, som det verkar.

 

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch