Vem kan vi lita på?

Krönika 28 nov 2013
Dela artikeln

Albert Einstein påstås ha yttrat: ”Endast två ting är oändliga, universum och den mänskliga dumheten, och jag är osäker på det första.”

Kanske sade han detta, eller inte. Ofta förstärks uttryck genom att de tillskrivs en erkänd auktoritet – Stephen Hawkins, Winston Churchill eller kanske Oscar Wilde. Fred R Shapiro, bibliotekarie vid Yale universitet, har härlett ett flertal citat och finner att källan ofta inte är korrekt. Någonstans på vägen har orden, medvetet eller omedvetet, lagts i en annan persons mun. Möjligen kan även auktoriteter inspireras av en text och med hjälp av några enkla pennstreck sätta sin egen signatur på alstret.

Det har oftast mindre betydelse om ett fyndigt citat tillskrivs rätt person. Men i andra sammanhang är trovärdigheten betydligt viktigare. Göran Thorstenson skriver i boken ”Människor påverkar människor” att ”det är först när budskapen bärs av någon jag litar på som de blir trovärdiga”. Han skriver vidare: ”Vad får en människa att byta åsikt? Sällan är det en annons eller en tidningsartikel. Oftast – ja, nästan alltid – är det en annan människa.”

Inom marknadsföring är detta en användbar strategi. Efterfrågan kan skapas med hjälp av opinionsbildare, personer som vi betraktar som trovärdiga, men som samtidigt är mer eller mindre knutna till ett företag. Som konsumenter är vi kanske inte medvetna om dessa förhållanden. Men det händer också att sakkunniga utnyttjas utan att veta om det.

För en tid sedan ville jag få kunskap om en ny metod och kontaktade tillverkaren. Man var villig att sända efterfrågad information, men underströk samtidigt att en erkänd kollega använder den nya tekniken. Eftersom denna har stor trovärdighet inom professionen, var upplysningen nog avsedd som ytterligare ett bevis på produktens förträfflighet.

Det komiska i sammanhanget är att jag är väl bekant med den aktuella personen. En snabb kontroll bekräftade vad jag misstänkte. En oöppnad låda från företaget samlade damm på en hylla i förrådet i väntan på att returneras. Företaget och jag har uppenbarligen olika syn på vad det innebär att använda en produkt.

I en nyligen publicerad studie i Tandläkartidningen konstateras att kolleger är en betydelsefull informationskälla för nyutexaminerade tandläkare. Kollegiala diskussioner är naturligt, men det medföljer ingen kvalitetsgaranti.

Vi bör vara sunt kritiska, i synnerhet om kunskapen förmedlas i andra hand.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch