Vetenskap alltmer svårläst

Krönika 8 okt 2020
Dela artikeln

Försöker förstå vad som står i en minnesanteckning från ett möte jag nyligen har deltagit i. Där framgår att jag blivit utsedd av NPO att delta i en NAG och detta ska också meddelas till den RPO där jag sedan tidigare ingår. Betydelsen är inte alldeles självklar, trots att jag själv i högsta grad är berörd.

De märkliga bokstavskombinationerna är akronymer, som består av första bokstaven i vart och ett av de förkortade orden. NAG utläses Nationell Arbets-Grupp, NPO är Nationellt Program-Område och RPO Regionalt Program-Område. Allt hör hemma i Nationellt system för kunskapsstyrning, inom Sveriges regioner i samverkan. Nä, jag vet: det blev inte så mycket tydligare.

Det måste vara en tillfällighet att nästa mejl som dyker upp på skärmen handlar om att vetenskap blir alltmer svårläst. Du gissar helt rätt: ökad användning av akronymer. Dessutom långa meningar och en svårgenomtränglig forskarjargong (ibland kallad fikonspråk). En del akronymer har vi förstås med tiden lärt oss att tyda, som AIDS, HIV och DNA.

En tydlig tendens är att ett alltför komplicerat språk fjärmar forskarna från allmänheten. Adrian Barnett och medarbetare från universitetet i Queensland i Australien beskriver i artikeln att omfattningen av nya och otydliga akronymer, som förekommer i vetenskaplig litteratur i dag, är tröttande. Och det blir hela tiden bara värre. Det är inte ens säkert att andra forskare fattar vad som menas. Det är inte bara nya obegripliga akronymer som ökar, utan längden på artiklarnas titlar och sammanfattningar (abstracts) ökar också.

En lärdom för forskarna kan vara att de mest citerade artiklarna har rubriker om högst tio ord. Och inga akronymer.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch