Vi behöver både förnuft och känsla!

Krönika 2 jun 2022
Dela artikeln

Nu ses vi verkligen igen! Jag har under den senaste månaden haft förmånen att bli inbjuden till såväl Tandhygienistdagarna som Privattandläkardagen och jag har också deltagit i Tjänstetandläkarnas utbildningskonferens. Och efter dagarnas slut är det med en upplyft känsla som jag summerat och sorterat mina intryck. Gemensamt för de tre tillfällena är hur mycket känsla och framtidstro det finns inom tandvården.

Inte sällan målas förnuft och känsla upp som ett motsatsförhållande. Förnuftet illustreras då av experten sittande på en piedestal, till synes klarande sig bra på egen hand, och ibland ger vi också förnuftet och kunskapen allt strålkastarljus. Det är lätt att efterfråga riktlinjer och tydlighet, kunskapen ger ofta raka och tydliga svar som blir till riktlinjer och manualer. Behagligt och vilsamt.

När känslan ska vara med finns alltid en risk att det blir lite fladdrigt och inte lika rakt och tydligt, processerna går kräftgång. Men man ska ju då komma ihåg att kräftdjuren har gjort en tämligen framgångsrik resa genom evolutionen. Lite kräftgång här och där är kanske inget att frukta? Kanske rent av ett eftersträvansvärt framgångsrecept, där vi vågar ta oss framåt samtidigt som vi försiktigt värnar det som fått oss att överleva utmaningar. I kräftgången finns äventyrslusten, dynamiken och för många även glädjen. Det innebär att det som är bra och effektivt på kort sikt inte alltid är det som ger bäst resultat på lång sikt. Speciellt inte utifrån patienternas efterfrågan och förväntningar.

Även patienterna växlar i sin beslutsprocess mellan förnuft och känsla. Ibland saknar jag perioden som student och mina tidiga år som tandläkare. Som självsäker och engagerad nylegitimerad tandläkare kunde jag emellanåt prata mig varm för att få försöka rädda patienternas tandsubstans, trots att de själva redan bestämt sig för att låta extrahera kollapsade tänder.

Men törsten efter nya kunskaper och den spontana naiviteten har en tendens att trubbas av med åren till förmån för förnuftet och en mer nyanserad hantering i patientmötet och i samtal med kollegor om utmanande patientfall. Både de organisationer som jag har haft nöjet att gästa under våren och de som jag själv företräder har i uppdrag att värna och främja såväl förnuft som känsla. Att se till att inspirationen och glädjen inte falnar. Inte minst den tidning som du håller i handen arbetar efter den devisen.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch