Vi kan bättre – tillsammans

Krönika 5 maj 2022
Dela artikeln

Dagen börjar bra. Morgonens tandborstning avslutas med att jag får ett leende av tandborsten, med stjärnglittrande ögon från symbolen på skaftet. Ibland undrar jag vad denna återkoppling betyder för goda regelbundna tandvårdsvanor. Och det finns ju mer avancerad återkoppling än enbart detta leende att tillgå på de mest avancerade elektriska tandborstarna. Känns onekligen som ett utvecklingsområde, kanske inte minst för den unga generationen. Och visst, jag är fullt medveten om att det kan vara en begränsad skara individer som anser sig ha råd med de mest avancerade borstarna. Många lyckas utomordentligt bra med vanliga manuella borstar och väl inövad systematisk rengöring. Problemet är att inte alla prioriterar tandrengöring två gånger om dagen, under minst antal rekommenderade minuter. Framgångsrik oral hälsa förutsätter förstås individens helhjärtade engagemang för att uppnå önskat resultat.

I första hand är naturligtvis munhälsan generellt individens eget ansvar, men det finns ju undantag för den som på grund av sjukdom, funktionsstörning eller kanske hög ålder inte klarar egenvården på rätt sätt. Nya vägar för ökad delaktighet i den orala hälsan prövas på olika håll i landet. Utbildning av munvårdsombud för äldreboenden är ett sådant exempel, som ter sig både hoppfullt och utmanande. Förstås viktigt att utvärdera, anpassa och utveckla sådan utbildning. Men visst känns det hoppfullt att olika initiativ drar i gång.

Framgångsrik behandling av orala sjukdomar förutsätter förstås också tandvårdsteamets insatser. Nu finns det tyvärr klart oroande resultat från studier som visar att tandhygienister ofta saknar efterfrågat stöd från tandläkare vid planering och genomförande av behandling. Oral hälsa kan vi bara uppnå om vi alla anstränger oss – tillsammans.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Vi kan bättre – tillsammans

Krönika 29 apr 2022
Dela artikeln

Dagen börjar bra. Morgonens tandborstning avslutas med att jag får ett leende av tandborsten, med stjärnglittrande ögon från symbolen på skaftet. Ibland undrar jag vad denna återkoppling betyder för goda regelbundna tandvårdsvanor. Och det finns ju mer avancerad återkoppling än enbart detta leende att tillgå på de mest avancerade elektriska tandborstarna. Känns onekligen som ett utvecklingsområde, kanske inte minst för den unga generationen. Och visst, jag är fullt medveten om att det kan vara en begränsad skara individer som anser sig ha råd med de mest avancerade borstarna. Många lyckas utomordentligt bra med vanliga manuella borstar och väl inövad systematisk rengöring. Problemet är att inte alla prioriterar tandrengöring två gånger om dagen, under minst antal rekommenderade minuter. Framgångsrik oral hälsa förutsätter förstås individens helhjärtade engagemang för att uppnå önskat resultat.

I första hand är naturligtvis munhälsan generellt individens eget ansvar, men det finns ju undantag för den som på grund av sjukdom, funktionsstörning eller kanske hög ålder inte klarar egenvården på rätt sätt. Nya vägar för ökad delaktighet i den orala hälsan prövas på olika håll i landet. Utbildning av munvårdsombud för äldreboenden är ett sådant exempel, som ter sig både hoppfullt och utmanande. Förstås viktigt att utvärdera, anpassa och utveckla sådan utbildning. Men visst känns det hoppfullt att olika initiativ drar i gång.

Framgångsrik behandling av orala sjukdomar förutsätter förstås också tandvårdsteamets insatser. Nu finns det tyvärr klart oroande resultat från studier som visar att tandhygienister ofta saknar efterfrågat stöd från tandläkare vid planering och genomförande av behandling. Oral hälsa kan vi bara uppnå om vi alla anstränger oss – tillsammans.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln
Anna Norberg
Anna Norberg

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch