Vi kan bidra i tobakskampen

Krönika 10 mar 2016
Dela artikeln

“Cigarettes, cigarettes, rök en god cigarett – om du är en stressad slav, ta ett bloss och koppla av”.

Så sjöng Anita Lindblom i filmen Tre dar i buren 1963.

En annan tid – en annan värld, fast jag tror inte det här var ett acceptabelt hälsoråd då heller, även om kunskapen om tobakens skadliga effekter på hälsa och livskvalitet inte hade slagit igenom lika väl som i dag.

Vi tycker i alla fall att vi kan det här ganska bra i dag. Ändå börjar människor fortfarande röka både i Sverige och i övriga världen, så tydligen finns det en attraktionskraft kvar i Anitas giftpinnar. Så vi är inte riktigt i mål i tobaksfrågan ännu.

Det känns därför positivt att se den ökade politiska tydligheten i tobaksfrågan från Ylva Johansson, Gabriel Wikström och den övriga regeringen.

I början av februari presenterade regeringen sin översyn av inriktningen på den framtida politiken inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. I det arbetet har regeringen valt att ställa sig bakom målet att nå ett rökfritt Sverige till år 2025. En ambition som Sveriges Tandläkarförbund liksom andra vårdprofessionsorganisationer valt att backa upp genom att stödja Tobacco Endgame.

Målet är ett rökfritt Sverige där tobakens skador inte längre utgör ett folkhälsoproblem år 2025.

En ambitiös målsättning, men viktig för alla oss som ser tobakens långsiktiga skadeverkningar. Rökning är i dag den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Varje år dör 12 000 personer i Sverige till följd av rökning. 100 000 insjuknar i rökningsrelaterade sjukdomar. Det är stora siffror som också döljer oerhört mycket mänskligt lidande.

Tandläkarkåren har unika möjligheter att bidra i den här kampen.

Som tandläkare möter vi våra patienter genom hela livscykeln och, till skillnad från många andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, på regelbunden basis. Skador i munnen som är orsakade av tobak är dessutom direkt synliga och lätta att visa.

Därmed har vi en unik möjlighet att påverka patienterna.

Ett problem, om vi ska kunna använda tandvårdens fulla potential, är att det saknas ersättning för insatser mot tobaksbruk.

Några landsting erbjuder tobaksavvänjning inom tandvården på samma villkor som inom primärvården, men på de flesta håll får tandvården ingen ersättning för tobakspreventivt arbete utan patienten får betala inom ramen för högkostnadsskyddet.

Detta är många gånger ett hinder som stoppar en framgångsrik rökavvänjning. Ett hinder som det vore lätt att rätta till.

Jag hoppas att vi nu, när vi också kan hälsa regeringen och därmed svenska staten välkomna till gruppen som står bakom Tobacco Endgame, ska få draghjälp i denna fråga. Den är mycket angelägen för patienterna.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch