Vi måste bidra till e-hälsoarbetet

Krönika 7 jun 2019
Dela artikeln

De binära algoritmernas utveckling efterfrågas i allt högre grad. Samtidigt blir de smarta prylarna fler och både lättare att installera och att använda. Den digitala utvecklingen har varit snabb och det är intressant att ta del av de möjligheter som denna utveckling erbjuder.

Digitala journalsystem med digital röntgen är i dag vardag. Många arbetar redan med nya processer som digital skanning, och i den högre graden av automatiserade processer förväntar vi oss att den artificiella intelligensen ska ge oss lösningen på våra utmaningar, och att den samtidigt är kreativ och bidrar med nya landvinningar. Landvinningar som vi sannolikt kommer att förstå nyttan av och efterfråga direkt när vi blivit medvetna om deras existens.

Vi inom tandvården borde kanske redan ha utvecklat en gemensam agenda och strategi för bland annat informationsöverföring som följer patienten oavsett vilken vårdgivare denne väljer att gå till. Men att vi ännu inte gjort det är kanske positivt utifrån ett samhällsperspektiv, eftersom det nationella e-hälsoarbetet vidgas. Förutom tandvård inkluderas övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst, myndigheter, patienten själv samt leverantörer av exempelvis medicintekniska produkter.

Här är det av största vikt att vi är delaktiga och bidrar i arbetet när kretsen av intressenter har vidgats.

Säkerhets- och integritetsaspekter kommer sannolikt att tillgodoses.

När det handlar om frågor som begrepp och nomenklatur kan dessa tyckas banala, men inte när det handlar om att komma överens med den stora mångfald av professioner som ska samsas. Hur ska system (och professioner) kommunicera kring patienter när tandvården utgår från ”tillstånd och åtgärder”, hälso- och sjukvården ICD-10 och socialtjänsten ”insatser”?

Vi har länge noterat en övertro på att tekniken direkt och utan ”inblandning” från professionen blir såväl effektiv som användbar.

Stat, myndigheter och ibland även teknikleverantörer ska inte bara ”stämma av” utvecklingen med professionen, utan även skapa förutsättningar för ett djupare samarbete så att samtliga professioners perspektiv blir en del av det samlade e-hälsoarbetet.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch