Vi måste lära av varandra

Krönika 25 sep 2014
Dela artikeln

Det är mänskligt att fela, men gudomligt att förlåta. (I synnerhet sig själv.)

Med det ordspråket skulle jag vilja sätta ljuset på en av förbundets viktiga frågor – patientsäkerheten. En fråga som just nu har extra fokus med den nationella patientsäkerhetskonferensen i slutet av september och vårt eget tandvårdsforum den 14 oktober, med fokus på patientsäkerhet i vardagen.

Vardagen är viktig, för det är där skadorna inträffar. Nästan 10 procent av alla patienter, drygt 100 000 människor, vårdas för skador som orsakats inom hälso- och sjukvården. Av dessa får 10 000 bestående men och 3 000 avlider. 2013 fick 615 patienter ersättning för vårdskador inom tandvården från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, så det händer hos oss också.

Statistiken manar till eftertanke. Det är inte riskfritt att söka vård och trots satsningar är det svårt att förbättra siffrorna. Nej, det går inte att helt gardera sig mot fel men det går säkert att förbättra resultatet. En nollvision, på samma sätt som för trafiken – mer av en vision att sträva efter att bli bättre än ett direkt mål att mäta mot – är en spännande bild för framtiden.

Ofta är det den mänskliga faktorn i kombination med olyckliga omständigheter som gör att det går fel. När en vårdskada inträffar är det alltid minst två som drabbas. Den besvikelse över sig själv och sitt arbete som man som behandlare upplever när man inser att man skadat en annan människa är för de flesta en tung upplevelse. Ibland kanske det svåraste är att förlåta sig själv.

Att som patient känna att man fått skador, kanske men för livet, är också bittert. Vårdskador gör alla till förlorare. Det innebär att detta är oerhört angeläget att arbeta med på alla nivåer.

Vi ska naturligtvis ha uppföljningssystem som gör att vi kan lära av våra egna och andras misstag och dela med oss av våra erfarenheter. För vi måste lära av varandra, ingen lever länge nog för att hinna göra alla misstag själv. Men det handlar inte bara om att dra slutsatser av begångna fel, det är också viktigt att ligga steget före och se skaderisken innan något händer.

För Sveriges Tandläkarförbund är patientsäkerheten en grundläggande fråga som vi lägger stor kraft på. Kanske viktigast för dem som berörs är det stöd som förbundet kan ge vid en IVO-anmälan. Både i form av handläggarhjälp och odontologisk sakkunskap från vår expertgrupp.

Kompetens är avgörande. I en verksamhet där det ständigt sker utveckling är därför efterutbildning A och O för att kunna ge patienterna bästa möjliga vård.
Men vi gör mer för våra medlemmar: Förbundets skriftserie Kunskap och Kvalitet ger värdefull information. Vi har exempelvis också ställt samman angeläget material om antibiotikahantering på hemsidan.

Dessutom arbetar vi på en patientsäkerhetsportal för vår hemsida, men arbetet är stort och resurserna måste räcka till mycket – men det kommer. Sedan har jag ju redan nämnt vårt tandvårdsforum den 14 oktober.

Patientsäkerhet är en viktig fråga – för såväl patienten som tandläkaren. Förbundets arbete är viktigt för båda.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch