Vi måste värna värdet av uppföljning

Krönika 3 jun 2020
Dela artikeln

Svensk tandvård står sig mycket väl internationellt. Det finns säkert många samverkande orsaker till att vi behåller fler egna tänder långt upp i åldrarna. Fluorid, egenvård, insikt, möjlighet och intresse är naturligtvis givna faktorer, liksom tandläkarnas och andra professioners kompetensnivåer.

En avgörande orsak till att vi kunnat förmedla våra budskap och möta patienternas krav och förväntningar är att vi lyckats skapa ett fungerande återbesökssystem. Dessa regelbundna tandläkarbesök utgör grunden för hög kvalitet och ska värnas. Sverige ska bibehålla en tandvård i världsklass.

På Sveriges Tandläkarförbund har vi nyligen haft slutrevisionsmöten för att summera och utvärdera verksamhetsåret 2019 och genom uppföljning av tidigare års påpekanden och rekommendationer få ett kvitto på att förutsättningarna för 2020 är goda. Syftet är att skapa ordning, reda och goda underlag för att kunna bedöma ekonomin och förutsättningarna för adekvata åtgärder i rätt tid.

På många sätt liknar processen den metodik vi så väl känner igen från upptagandet av anamnes, inhämtandet av statusuppgifter, röntgenbilder och så vidare. Vi får ett tillfälle att omvärdera tidigare ställningstaganden och uppmärksamma nya förändringar, ibland sådant som man kan upptäcka med nya kunskaper från exempelvis fortbildning.

Legitimationen, likt revisorstiteln, är ett kvitto på kunskap men också på annat. Kopplingen mellan legitimation, trovärdighet, kvalitet och allmänhetens förtroende är uppenbar och tydlig. I slutänden är det patientens egna upplevelse och utvärdering som är avgörande i valet mellan att göra ett återbesök eller söka sig till någon annan vårdgivare eller behandlare för att få den kvalitet och trygghet som efterfrågas. I en god och förtroendegivande relation, där krav på kvalitet uppnås, väljs vi om och får förnyat förtroende.

Att tidigare undersökningar visat att läget sett bra ut innebär inte att det inte är nödvändigt med fortsatta uppföljningar. Vi vet att det finns flera samband mellan munhälsan och hälsan i resten av kroppen. Inte minst en patients stigande ålder är en anledning att nära bevaka kopplingen till flera diagnoser.

I det läge som vårt land och vår värld nu har att hantera diskuteras växelvis perspektiven hälsa och ekonomi. Trots att kostnaden för revision kan uppfattas som hög och ofta inte leder till stora anmärkningar så är det en självklarhet att hög kvalitet, ordning och reda bibehålls i landets företag, stora som små.

Många nya regelverk och möjligheter sjösätts nu i och med stödpaketen och kommer med stor sannolikhet kräva en utökad uppföljning framöver. Med samma argumentation behöver vi säkerställa att långsiktiga bedömningar värderas lika högt när det gäller tandvård och våra patienters långsiktiga hälsa. Då sätts professionens förtroende, omdöme och hederlighet på prov, och jag känner mig trygg även inför den granskningen!

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch