Vi vinner på samarbete

Krönika 14 mar 2019
Dela artikeln

Det är sannolikt extremt ovanligt att möta uppfattningen att munnen skulle vara något annat än en del av kroppen. Denna del av ansiktet är på flera plan kommunicerade med individens helhet. Den speglar, påverkar och påverkas.

Trots att karies är världens vanligaste infektionssjukdom och att parodontit kommer på sjätte plats finns mycket kvar att utreda kring hur – eller snarare om? – dessa infektionssjukdomar skiljer sig från infektioner i andra delar av kroppen och hur de påverkar vår generella hälsa, och tvärtom.

Evidens finns i alla fall för att det vid behandling av sjukdomstillstånd ofta uppstår biverkningar som allvarligt kan påverka individens munhälsa. Dessa samband har sedan länge uppmärksammats, STB (särskilt tandvårdsbidrag) är ett resultat av denna insikt.

Men utvecklingspotentialen känns enorm. Därför är det med stor nyfikenhet som vi avvaktar resultaten från det utredningsuppdrag som regeringen gav Socialstyrelsen förra året om att kartlägga hinder för samverkan mellan tandvård och sjukvård.

Syftet med uppdraget är att se över om det finns en ändamålsenlig nytta med ökad samordning för ett effektivare omhändertagande. Eftersom människor regelbundet träffar sin tandläkare för en kontroll kan tandläkaren kontinuerligt informera och ha en dialog med patienten om åtgärder och livsstilsförändringar.

Skilda huvudmannaskap och de olika journalsystemen är så klart ett hinder. Likaså ersättningssystemen. Därför är det viktigt att tandvården inkluderas i satsningarna på exempelvis e-hälsa. Förutom att det ska gå att boka sina tandläkar- och läkarbesök via nätet och att man kan se sin journal så är en viktig del i e-hälsosatsningen att journalsystemen ska kommunicera med varandra och kunna dela viktig information.

Här finns också viktiga patientsäkerhetsaspekter, som att rätt person ska få tillgång till rätt information. Här finns det länder som i dessa avseenden redan ligger före oss.

Min övertygelse är att vi – liksom de övriga vårdgrenarna och vårdprofessionerna – har mycket att berika varandra med. I stället för att fokusera på skillnader som kunskapsinnehåll, besöksfrekvens och vana av preventivt strategiskt arbete, så finns betydande likheter att ta tillvara.

Med relevant fortbildning och adekvata incitament har patienterna mycket att vinna på ett ökat samarbete, såväl inom primärvård som inom högspecialiserad vård.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch