Viktig aktör för jämlikhet

Krönika 12 mar 2015
Dela artikeln

En kommission för jämlik hälsa tillsätts.

Arbetet för att förbättra folkhälsan stärks bland annat genom en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning. Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

I sin regeringsdeklaration, som jag citerar här ovan, signalerade Stefan Löfven en ambitiös målsättning: De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas. Det är ingen liten uppgift och framför allt är det inte en uppgift som bara handlar om hälso- och sjukvårdens insatser.

Regeringen har talat om att den ska tillsätta en särskild kommission för detta arbete och det blir en kommission med ett väldigt brett uppdrag. För den ojämlika hälsan har många skäl.

Naturligtvis kan man snabbt peka på riskfaktorer som dåliga kostvanor, motionsvanor, rökning och alkohol. Men, för att citera Holberg: ”Alla säger att Jeppe super, men ingen frågar varför.”

Ska regeringen lyckas nå målet måste hela samhället vara inblandat. Sambanden med utbildning, ekonomi, sysselsättning, social bakgrund – listan på faktorer som påverkar livsstilen är lång.

Arbetet för ett jämlikt samhälle måste föras brett. Tandvården har här goda förutsättningar att vara en viktig aktör, genom att vi möter så många människor. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med hälsofrågor, både på individ- och befolkningsnivå.

Många av riskfaktorerna, som dåliga kostvanor och rökning, speglar sig tydligt i munnen och munhålans sjukdomar. När vi är framgångsrika i vårt arbete här så leder det både till bättre hälsa i munnen och i resten av kroppen – om det nu var någon som inte visste att munhälsa och allmänhälsa hänger nära samman.

Inom tandvården finns studier som visar tydliga samband mellan föräldrarnas bakgrund och barnens munhälsa, dessa studier visar också att skillnaderna är tydliga redan vid tre års ålder.

Det visar att även om vi bedriver ett engagerat arbete för att förebygga ohälsa i munnen och når goda resultat, finns det redan i starten en ojämlikhet som vi inte själva har resurser och instrument att påverka. Här får det arbete som regeringen initierar en extra dimension, kan man påverka grundfaktorerna för den ojämlika munhälsan så kommer det att spegla sig i våra egna förutsättningar att arbeta.

Detta är ett långsiktigt arbete, och hur det kommer att överleva de kortsiktiga politiska konjunkturer som bäst mäts i valresultat och snabba opinionsmätningar återstår att se.

Jag hoppas att det går att skapa en långsiktig politisk enighet kring satsningar på folkhälsan, då är vi alla vinnare.

Jag hoppas också att regeringen ser värdet i att involvera tandvården och att vi får möjlighet att delta i kommissionens arbete.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch