Viktig väg framåt

Krönika 27 nov 2014
Dela artikeln

Det är redan ett år sedan jag valdes till ordförande i Tandläkarförbundet. Ett år med mycket arbete och, som alltid, ömsom vin ömsom vatten.

Jag vill ge en eloge till hela styrelsen och kansliet för hur man har ställt upp under detta mitt första år. Som nyvald ordförande står man alltid – även om man funnits med i verksamheten länge – i en ny och ovan situation och utan stödet från personal och förtroendevalda hade det varit svårt att hitta rätt.

Det har funnits ett bra klimat och en vilja att bidra till lösningar. Utan det hade vi inte kunnat göra särskilt mycket.

Det finns en del att glädjas åt:

  • Vi har fullföljt arbetet med att formulera vår vision; kunskap och kvalitet i världsklass.
  • Tandläkartidningens redesign är klar och har mötts väl av läsekretsen
  • På vår hemsida utvecklar vi ständigt stödet till medlemmarna genom att underlätta att hitta kunskap om vårdrekommendationer och forskning.

Allt detta är viktigt när vi har en vård som går mot att bli mer och mer evidensbaserad.

På förbundsmötet väntar viktiga beslut. Bland annat om ekonomin där styrelsen föreslår en budget i balans, med bibehållen operativ förmåga.

Tandläkarförbundet har tidigare fått bära för stora administrativa kostnader för det gemensamma kansliet, men genom att göra fördelningsnyckeln mer rättvis har förbundet fått en budget som är mer positiv.

Det innebär ökade kostnader för andra delar av den totala förbundsverksamheten: kursverksamheten, TandläkareSällskapet och Kamrathjälpen.

Det kommer också en proposition till förbundsmötet om ett första steg i en stadgerevision som ska underlätta beslutsprocesserna samt tydliggöra förbundsmötets viktiga roll som uppdragsgivare åt styrelse och verksamhet.

Vi har tagit det första steget med det som gått att hantera snabbt. Samtidigt måste vi även här ta hänsyn till ekonomiska realiteter och föreslår att förbundsmötena i framtiden ska äga rum vart tredje år, i stället för årligen. Det sparar pengar, men vi vinner också tid. Eftersom förbundsmötet varje år tvingat oss att lägga mycket resurser på förberedelser och förslag – som ofta har behövt vara klara i princip till sommaren – kan vi få lugnare beslutsprocesser. Mer tid för medlemmarnas frågor. Bättre med tid för verksamhetspropositionen borde ge bättre diskussioner och i slutändan bättre förbundsmöten.

Vi förlorar visserligen ett årligt tillfälle att möta ombuden, men hoppas kunna möta detta med öppna informationsmöten i samband med riksstämman. Det ger oss också en chans att lyfta fram stämman som den naturliga mötesplatsen för den svenska tandläkarkåren.

Vi kommer också att, i samband med förbundsmötet, låta en ombudskonferens diskutera bland annat hur interndemokratin kan utvecklas. Det finns alltså utmaningar när vi möts om några dagar, och jag ser fram emot konstruktiva diskussioner och vilja att hitta de viktiga vägarna mot framtiden.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch