Viktigt arbete i det tysta

Krönika 12 feb 2015
Dela artikeln

Vad stort sker, det sker tyst. De orden i dikten Odalbonden prickar mycket av det dagliga arbetet i Tandläkarförbundet.

En uppdatering och utökning av de etiska riktlinjerna på senaste förbundsmötet kanske inte väcker braskande rubriker, varken i kvällspressen eller fackpressen. Men ändå, det är en del av det viktiga löpande arbete som ska bedrivas i en professionsorganisation som Sveriges Tandläkarförbund och som hela tiden behövs för att vi ska följa med och vara i fas med övriga samhället.

Förutom rent språkliga bearbetningar har riktlinjerna också utvidgats med en ny del om marknadsföring som talar om vikten av saklighet och att inte väcka felaktiga förhoppningar hos patienterna.

Allt ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Detta som brukar kallas den gyllene regeln är utgångspunkten i den kristna etiken.

Men den är inte något unikt. Väldigt likartade formuleringar användes av kinesiska filosofer för drygt 2 500 år sedan och liknande regler hittar vi även i andra religioner och livsfilosofier. De flesta livsåskådningar har tankar på hur man på bästa sätt möter sina medmänniskor.

Den gyllene regeln är fortfarande en allmängiltig grund för hur vi ska umgås. Men ju mer komplicerat ett samhälle blir, desto större tenderar både kontaktytorna som behöver regleras att bli och vårt behov av stöd och riktlinjer.

Men allt eftersom samhället utvecklas möter vi också nya utmaningar och umgängesformer. Så följer exempelvis umgänget på sociala medier sina egna koder (en form av etiska riktlinjer) och ve den som gör fel.

Även i vår yrkesroll har vi behov av etiska riktlinjer som stödjer oss i vår dagliga gärning. Såväl för hur vi umgås som kolleger, som för hur vi på bästa sätt tar hand om våra patienter.  Även vi möts av en omvärld som ständigt förändras och ställer oss inför nya utmaningar som vi ska förhålla oss till. Ständigt med vårt professionella ansvar i grunden.

Utmaningarna rör sig över ett brett fält. Det är allt från att möta patienter på sociala medier – får en tandläkare ha sina patienter som vänner på Facebook, och vad gäller i så fall, eller hur får man som tandläkare marknadsföra sig mot presumtiva patienter? – till hur man ska hantera mera jordnära frågor, som tandvård för människor utan ekonomiska möjligheter att själv betala.

Så, även om uppdateringen av de etiska riktlinjerna inte var ett beslut som väckte stora rubriker, är det viktigt i vårt kontinuerliga arbete. För tandläkare har alltid de etiska frågorna varit viktiga att diskutera och förbundet har en viktig roll att skapa forum för samtalen.

Våra etiska riktlinjer med kommentarer finns på vår hemsida. Välkomna att följa oss där!

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch