Vila är en aktivitet för att samla energi

Krönika 2 jul 2020
Dela artikeln

Sommarledigheten står för dörren. Ett viktigt tillfälle för rekreation, kontemplation och framför allt en möjlighet till återhämtning.

I en ledare tidigt i våras skrev jag att behovet och önskan om att ha kontroll är något som kommer att utmanas under våren. Och så blev det.

Oavsett om du är en av de tandläkare som kunnat arbeta i en omfattning som något så när liknar andra år eller tillhör dem som haft många luckor i tidboken, kan vi konstatera att möjligheten att överblicka läget framåt varit kraftigt begränsad.

Anpassningar och ställningstaganden till hur vi ska hantera rådande situation har varit svåra och påfrestande. Även om vi påverkats olika finns en gemensam oro för att konsekvenserna av rådande covid-19-pandemi ska påverka oss långt efter att vaccin blivit tillgängligt.

Anpassning har blivit en del av vardagen. Mycket arbete har lagts ned på att säkerställa tillgång på adekvat skyddsutrustning och material i syfte att garantera patientsäkerheten. Många har visat stort intresse för att på ett respektfullt sätt lösa dessa utmaningar på bästa sätt. Rutiner och prioriteringar har prövats, granskats och vid behov uppdaterats.

I allt detta elände har vi blivit bättre på att mötas på digitala plattformar. En positiv möjlighet som troligen kommer att komplettera telefonsamtalet även i fortsättningen. Personligen är jag dock inte övertygad om att detta kommer att ersätta alla fysiska möten. Exempelvis styrelsearbete och utbildning av alla slag riskerar att förlora den viktiga dynamik som uppstår vid sociala kontakter.

I förra numret av Tandläkartidningen gjordes en utblick till några av våra kolleger i Europa. Flera av dem vittnar om en vår av total nedstängning, där besluten legat hos andra än den enskilda tandläkaren eller vårdgivaren.

Intressant är att flera av de intervjuade tandläkarna i slutet av sina analyser av läget och framtiden konstaterar att det finns ljuspunkter, det allvarliga läget och den märkliga våren till trots: mer tid med familjen och för reflektion.

I samma nummer konstaterar Patrik Andrén, ordförande för TEV, att ”så fort man tror att man kan något dyker det upp nya saker”.

Jag är övertygad om att just de två aspekterna, återhämtning och att fortsätta bilda sig, är viktiga ingredienser för välmående, såväl på kliniken som utanför. Oavsett hur din vår sett ut – använd sommaren till återhämtning, reflektion och vila. Vila är en aktivitet för att samla energi!

Jag önskar er alla en skön sommar och ser fram emot en spännande höst!

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch