Viljan och de etiska principerna

Krönika 3 jun 2021
Dela artikeln

Det händer att såväl bekanta som nya patienter kommer med önskemål om åtgärder som jag inte ser som motiverade. Ännu vanligare är det att patienter avböjer vård trots information och beskrivningar av åtgärder i syfte att häva sjukdomsförlopp. Situationer som dessa kräver lyhördhet för patientens önskemål och motiv, men vi kan inte utföra vård eller behandling som vi inte anser vara motiverade och i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ska erbjuda vård efter behov, men aldrig tvinga på någon vård och behandling som inte efterfrågas.

Jag fortsätter att fördjupa mig i och analysera tandvårdsutredningens förslag ”Om behovet får styra”. Det är naturligt att i det sammanhanget reflektera över begreppen behov, begär och drift samt människans önskan om trygghet, kontroll, tillit och andra behov som formuleras i Maslows behovstrappa.

Utredningsdirektivens ekonomiska ram innebär att det inte är en tydlig satsning eller förstärkning av svensk tandvård som föreslås. I stället handlar det om en politiskt styrd omfördelning av resurser baserad på ett stort, och ibland motsägelsefullt, utredningsmaterial där man även väljer att lyfta ett antal etiska principer för att motivera de författningsförslag som presenteras. Sådana resonemang väcker alltid mitt intresse lite extra! Jag bläddrar tillbaka till utredningen ”Regeringens proposition 1996/97: 60, Prioriteringar inom hälso- och sjukvården” och konstaterar att det finns flera principer som behöver en stunds eftertanke och djupare analys. Inte minst gäller det begreppet nytta som stökar till det då nyttoprincipen kan vara oförenlig med etikens behovs- och solidaritetsprincip.

Ja, ni märker; efter sida upp och sida ner i utredningens betänkande väcks filosofen i mig till liv. Det är glädjande att Sveriges Tandläkarförbund redan antagit interna policydokument som ligger i linje med de etiska principer utredningen refererar till. Våra diskussioner i förbundsstyrelsen handlar ofta om hur vi säkerställer att professionen har de förutsättningar som krävs för att klara de ibland svåra avvägningarna mellan vägledande principer. Till vår hjälp har vi Tandläkarförbundets etikkommitté. I juni ska förbundsstyrelsen få ta del av etikkommitténs tankar om utredningens förslag.

Principer i all ära, men individens vilja och val väger tyngst. Jag tänker på situationerna där patienter inte ser något behandlingsbehov trots att vi försöker argumentera för motsatsen. Ett aktuellt exempel är också synen på vaccin. I befolkningen, och även inom tandläkarkåren, finns det olika åsikter om huruvida man som individ har behov av vaccin. Trots att det är både tillgängligt och avgiftsfritt.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch