Akupunktur lindrar smärta
Många fler patienter skulle kunna ha nytta av akupunktur, tror Thomas List, professor i Malmö. Många fler patienter skulle kunna ha nytta av akupunktur, tror Thomas List, professor i Malmö.

Akupunktur lindrar smärta

18 okt 2012
Dela artikeln
Akupunktur lindrar smärta vid temporomandibulär dysfunktion (TMD).

Thomas List, professor och föreståndare vid avdelningen för klinisk bettfysiologi vid Malmö högskola, ser akupunktur som ett bra komplement till annan bettfysiologisk behandling som exempelvis bettskena, beteendepåverkande behandling, läkemedel och rörelseträning.
– Akupunktur har ofta en positiv effekt på smärta vid käkfunktionsstörning och kan användas där annan behandling inte har hjälpt eller som komplement till andra metoder. Jag tror att många fler patienter skulle kunna ha nytta av akupunktur, säger han.

Smärta och funktionsstörningar

Det finns vetenskapliga studier som visar att akupunktur är lika effektiv som traditionella behandlingar, berättar han.

Thomas List har gjort randomiserade kliniska studier på ungdomar och vuxna med TMD för att utvärdera den smärtlindrande effekten av olika terapier.

Han har medverkat i rapporten Metoder för behandling av långvarig smärta, en systematisk litteratur-översikt som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort och han var med i expertgruppen för smärta och funktionstörningar i mun, ansikte och käkar när Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård togs fram.

Thomas List är utbildad i akupunktur och har hållit på med det sedan mitten av 1980-talet. 1992 lade han fram en doktorsavhandling om akupunktur vid TMD.

Akupunktur aktiverar och påverkar nervsystemet på olika nivåer i kroppen. När patienter med TMD-smärta behandlas med akupunktur kan antalet nålar som används och placeringen av nålarna variera. Drygt tio till tolv nålar är vanligt.
– Det är vanligt att sticka i området där smärtan är, men det måste inte vara på millimetern rätt, säger Thomas List.

Nålarna sticks i akupunkturpunkter, punkter som ofta är ömma i muskulaturen och som ibland sammanfaller med så kallade triggerpunkter. När man roterar nålen fram och tillbaka ger det en dov sensation av smärta, värme och ibland en lokal domnande känsla i området. Kineserna brukar beskriva känslan som de-qi. De anser att det är viktigt att patienten får de-qi för att behandlingen ska ge en god effekt. Det saknas dock vetenskaplig dokumentation som stöder detta, berättar Thomas List.

Aktiverar nervsystemet

Även om mekanismerna vid akupunktur inte är helt kända, visar vetenskapliga studier att akupunkturen aktiverar nervsystemet både perifert och centralt. Perifert vid nålen sker en utsöndring av smärtsubstanser från nervtrådarna vilket ger en ökad cirkulation i vävnaden.

Nästa nivå där akupunktur interagerar med nervsystemet är på segmentell/hjärnstams nivå. Där sker det en hämning av smärtsignalerna.

Akupunktur aktiverar också centrala mekanismer, där smärthämmande substanser, bland andra endorfiner, utsöndras i nervsystemet. Placebo är också en betydelsefull del av behandlingseffekten.

Akupunktur aktiverar kroppens eget smärthämmande system på ett sätt som delvis liknar muskelarbetets effekter. Akupunktur är ofarlig om den utövas av en kunnig behandlare. Thomas List betonar att utbildning är viktig.

Tandläkare som vill remittera patienter för behandling med akupunktur kan kontakta en sjukgymnast som är kunnig. På flera specialistkliniker i bettfysiologi finns det också någon som kan behandla med akupunktur. Oftast är det en tandsköterska eller en tandhygienist utbildad i akupunktur som ger behandlingen, eftersom den är tidskrävande.

Minst en gång i veckan

Antalet behandlingar och behandlingstiden kan variera. Åtta till tolv behandlingar på cirka 30 minuter vardera en eller två gånger per vecka är dock vanligt.
Gunilla Johnsson är tandsköterska vid avdelningen för klinisk bettfysiologi i Malmö. Hon har behandlat patienter med akupunktur i nio år.

Patienten måste behandlas minst en gång i veckan för att akupunktur ska ge effekt, berättar hon. Patientens inställning till akupunktur är också viktig, men inte avgörande, anser hon.
– Ibland lyckas inte akupunkturbehandling trots att patienten är entusiastisk, och ibland fungerar den även på en skeptisk patient, säger hon.

– Samspelet mellan patient och terapeut är viktigt oavsett behandlingsmetod, säger Thomas List.
– Att aktivera patientens självläkande krafter är en viktig del i behandlingen.

Läs mer:

Management of TMD: evidence from systematic reviews and analyses. J Oral Rehabil 2010;37:430-51.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Per Alstergren

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch