Han vet hur du får fyllningen att hålla
Thomas Jacobsen rekommenderar kolleger att använda beprövade material som de trivs med snarare än senaste nytt.

Han vet hur du får fyllningen att hålla

15 aug 2013
Dela artikeln
Fyllningens livslängd påverkas mer av egenskaper och beteende hos patienten och hos den som gör fyllningen än av materialvalet. Det anser Thomas Jacobsen, tandläkare och materialvetare.

Tidigare har forskare lagt stor vikt på fyllningsmaterial, men i dag har många omvärderat materialets betydelse.

Därför rekommenderar Thomas Jacobsen kolleger att använda beprövade material som de trivs med snarare än senaste nytt.

– Speciella materialegenskaper har inte haft den kvalitetshöjande effekt som vi trodde. Krympningen hos kompositer är till exempel sannolikt en överskattad faktor, säger han.

[slideshow]

Kvaliteten på fyllningarna hade förbättrats mer om forskare hade fokuserat mer på operatörens och patientens roll än på materialfrågor, tror han i dag.

Drygt 3,3 miljoner fyllningar görs per år i Sverige inom ramen för det statliga tandvårdsstödet.

Grovt räknat görs fyllningar för över tre miljarder kronor om året, uppskattar Thomas Jacobsen. Det är rimligt att fyllningarna görs så hållbara som möjligt, anser han.

Vad påverkar fyllningens hållbarhet? Det är ingen ny fråga, men tandvården börjar få bättre kunskap, enligt Thomas Jacobsen.

Vad gäller patienten och tanden påverkar både arv och beteende hur länge en fyllning håller. Patientens benägenhet att få karies spelar roll, liksom exempelvis kostvanorna och fluoranvändning.

– Hos yngre personer är sekundärkaries oftast orsaken till omgörningar, medan andelen frakturer ökar med ålder och storleken på fyllningarna, säger Thomas Jacobsen.

– Ett bra sätt att få fyllningar att hålla längre är alltså att behandla kariessjukdomen. Vi skulle kunna bli bättre på att erbjuda riskpatienter sjukdomsbehandling.
På så sätt kan dessutom många nya kariesskador förebyggas.

Samtidigt finns det faktorer som är svårare att påverka. Bruxism är en faktor som kan korta fyllningens livslängd. Var en fyllning finns i munnen och hur stor den är påverkar också.
– Det är rimligt att vi informerar patienterna om sådana faktorer så att de får en realistisk bild på hur länge fyllningarna kan hålla, säger Thomas Jacobsen.

Skickligheten påverkar

Olika faktorer hos operatören påverkar också fyllningens livslängd. Teknisk skicklighet spelar roll och kan förbättras med kunskap.

– Hur väl vi förstår till exempel bondingtekniken påverkar hur vi lyckas. Det finns stora kvalitetsskillnader mellan operatörer.

– Men teknisk skicklighet är absolut inte det enda hos tandläkaren som påverkar hur länge en fyllning håller. Hur vi bedömer fyllningar är också viktigt.

Tandläkarnas beslut varierar vad gäller diagnostik, behandling och riskbedömning. Det finns kulturskillnader bland tandläkare – både globalt och regionalt i landet. Utbildning och erfarenhet påverkar de beslut som fattas.

– Få tandläkare har en systematik i sin utvärdering av fyllningarnas livslängd. I stället går vi oftast på en känsla. Om vi hade bättre kunskaper om behandlingsresultaten skulle vi lättare kunna sätta in kvalitetshöjande åtgärder, säger Thomas Jacobsen.

Thomas Jacobsen uppmanar kolleger att fundera lite extra innan fyllningar byts ut.

– Varje gång du gör om en fyllning blir kaviteten större. Ju större fyllning desto kortare överlevnad.

Kan man reparera en mindre defekt i anslutning till en annars intakt fyllning i stället för att göra om den helt är det att föredra.

– Det är ett bra sätt att hålla fyllningen så liten som möjligt så länge som möjligt.

En faktor som påverkar livslängden på en fyllning är kvaliteten på kvarvarande tandsubstans, speciellt hos patienter med mer omfattande tandsubstansförluster.

– Är det så att tandsubstansen är försvagad kan fyllningens livslängd förlängas genom att skära kuspar. Det kan låta motsägelsefullt, men ibland måste vi offra tandsubstans för att kunna bevara tandsubstans, säger Thomas Jacobsen.

Läs även Tandläkartidningens artikelserie Att restaurera en tand från nummer 1 och 2 2011.
Del 1 Att restaurera en tand – är det bra medicin?
Del 2 Att göra en fyllning. Aspekter vid restaurationsarbete

Fyra råd

Thomas Jacobsen, adjungerad universitetslektor vid institutionen för odontologi i Göteborg, har fyra råd för att få fyllningar att hålla längre.

  • Behandla kariessjukdomen.
  • Bedöm kvaliteten på den kvarvarande tandsubstansen och var beredd på att ibland avlägsna tandsubstans för att bevara tandsubstans.
  • Välj material du trivs med.
  • Försök att mer systematiskt följa upp den vård du ger dina patienter.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch