Annons

Annons

Behandling av käkleds­besvär kan lindra ­tinnitus

Frågan om tandläkare kan hjälpa patienter med tinnitus har inte ett entydigt svar, och mer forskning behövs på om­rådet, men det finns patienter som blir hjälpta.

Vad säger du till patienten som vill ha din hjälp för att få bort ett pipljud i örat? Faller det verkligen in under tandvård? Och finns det något du som tand­läkare kan göra för personen?

Malin Ernberg

Malin Ernberg


– Tinnitus är ett symtom, som kan bero på många olika saker. Ibland hänger det ihop med käkfunktionen, och där kan vi tandläkare hjälpa till, säger Malin Ernberg, professor i klinisk oral fysiologi och övertandläkare vid Karolinska Institutet.
Hon har i sin forskning visat att det är vanligt att tinnituspatienter även har symtom på käkfunktionsstörning. I studien såg man också att bett­fysio­logisk behandling hade god effekt på tinnitus hos dessa patienter.
– Det är svårt att forska inom området eftersom man blandar patienter som upplever tinnitus av olika skäl.

Samsjuklighet vid käkfunktionsstörning

De senaste åren har det dock kommit flera forskningsstudier och översikter som visar på att patienter med käkfunktionsstörning ofta har tinnitus, men det är inte klarlagt varför.
– Båda är stressrelaterade, och när spänningen ökar i käken skulle det också kunna vara en ökad spänning i de små musklerna i örat. Både käkmusklerna och muskeln tensor tympani, som fäster i trumhinnan, försörjs av ansiktsnerven trigeminus.
Hon tillägger att det är vanligt med samsjuklighet vid käkfunktionsstörning, till exempel stress, ångest och depression, men också tinnitus.

”Det finns ett samband med käkfunktionen hos en del patienter, och därför har en bett­fysiologisk behandling ibland en effekt på tinnitus.”

Svårigheten i att behandla tinnitus beror på att det finns många orsaker till symtomet och att meka­nismerna bakom det inte är kända. Malin Ernberg tycker att det vara värt att göra en utredning av käkfunktionen hos den som har tinnitus om inget annat kan förklara besvären, och behandla en eventuell käkfunktionsstörning.
– Det finns ett samband med käkfunktionen hos en del patienter, och därför har en bett­fysiologisk behandling ibland en effekt på tinnitus.
Den första förutsättningen för att tandläkaren ska kunna hjälpa en person med tinnitus är alltså att det finns en diagnos på käkfunktionsstörning.
– Många allmäntandläkare träffar säkert patienter med tinnitus, men det kanske inte är så vanligt att patienterna berättar om detta för sin tandläkare. Bettfysiologer får ibland remisser på patienter med tinnitus, oftast från läkare.

Dan Ström

Dan Ström


Tandläkaren Dan Ström, specialist i bettfysio­logi, har också intresserat sig för tinnitus, och forskade kring detta tillsammans med den audiologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro.
– Vi såg att många tinnitus­patienter även hade ont i käkarna, och behandlade dem med bettskena. Vi följde sedan upp dem en gång per år och såg att behandlingsresultaten stod sig efter tre år.
Teorin bakom behandlingen är att en del tinnitus är relaterad till käkmuskeln. Dan Ström poängterar att det behövs mer forskning kring detta, men eftersom det behövs många patienter blir det dyrt och det är svårt att få anslag.
– Vi vet inte hur starkt sambandet är. Det finns inte heller någon förklaring till varför bettfysiologisk behandling fungerar. Skulle man få fram att behandling med bettskena inte fungerar är det också intressant.

”Den vanligaste tinnituspatienten i dag är en ung person utan hörselskador. De har varken varit på Rolling Stones-konsert eller stått bredvid en kanon. Ändå har de det här hemska symtomet.”

Helst skulle han vilja se en stor kontrollerad studie, där man till exempel under en period undersöker alla patienter på tinnitusmottagningen för att se om de har ont i käkarna. Detta för att se hur stort problemet är. Han tycker också att bettfysiologer borde vara mer intresserade av området.
– Den vanligaste tinnituspatienten i dag är en ung person utan hörselskador. De har varken varit på Rolling Stones-konsert eller stått bredvid en kanon. Ändå har de det här hemska symtomet. Det är en epidemi som man inte vet vad man ska göra med.
Han tycker dock att han ser mer och mer intresse internationellt för hur käkledsbesvär och tinnitus hänger ihop.

Ömma käkledsmuskler

Till Dan Ströms klinik i Göteborg hör det av sig patienter med tinnitus, som har fått veta att de kan bli hjälpta hos tandläkaren.
– Det här är en patientgrupp som söker all hjälp de kan hitta. Jag säger som det är: om de har ömma käkledsmuskler kan jag göra något åt det, men jag kan inte ge dem någon prognos för tinnitus. Vissa väljer då att få behandling, andra inte. De som bara har tinnitus kan jag inte hjälpa.

Upptäck mer