Annons

Annons

Metod, klinik & praktik 2024-05-08

Dalakliniken ­vände tandläkarbrist till full bemanning

Nyanställda tandläkaren Ellen Snellman, tv, sommarjobbade med tandläkaren Zozan Jindi som handledare förra sommaren. ”En bättre första tid som tandläkare hade jag inte kunnat önska mig”, säger Ellen Snellman.

Foto: Mona Siira

Punktmarkerande handledare och flexibla arbetstider är några av framgångsfaktorerna för folktandvårds­kliniken i Borlänge. På fyra år vände de tandläkar­bristen till att inte längre behöva annonsera ut nya tjänster.

I Region Dalarna har tandläkar­bristen varit påtaglig under lång tid. Även de senaste siffrorna över tillgången till allmäntandläkare i landet visar att flera kommuner i regionen har ont om tandläkare.

Men i Borlänge tycks trenden ha vänt. När stadens två folktandvårdskliniker slogs ihop hösten 2020 var det med en personalstyrka på totalt elva tandläkare.

I dag, tre och ett halvt år senare, arbetar 18 tandläkare på kliniken. De nya moderna lokalerna mitt i stan hade en viss dragningskraft i sig, men sedan förra året jobbar regionen strategiskt med att erbjuda tandläkarstudenter – och annan tandvårdspersonal under utbildning –särskilda sommarjobbstjänster.

Studerande från termin fyra och uppåt kan söka de fyra veckor långa tjänsterna, där man antingen arbetar med att assistera eller med egna patienter på tillfällig legitimation. På Borlängekliniken finns en handledningsplan för alla, men studenterna från termin nio lägger man lite extra krut på.

Anders Bransell. Foto: Privat

– Förra sommaren hade vi tre studenter från termin nio och vi avsatte tid för en av våra ordinarie tandläkare till att enbart arbeta med handledning. Under fyra veckor punktmarkerade hon dem, och de var helt ­lyriska, säger Anders Bransell, verksamhetschef på folktandvården i Borlänge, entusiastiskt.

Förutom handledning är man också lyhörd för önskemål om arbetstid. Kliniken har öppet klockan 7–19 och det finns goda möjligheter att påverka sitt schema.

– Vi försöker anpassa så att det ska bli så bra som möjligt för våra medarbetare, säger Anders Bransell.

Kostnaden för sommarjobben står tandvårdsförvaltningen i regionen för, medan kliniken bekostar handledningen. Om det lönar sig? Det verkar så.

När kliniken tidigare i år sökte tre nya tandläkare för fasta tjänster nappade de nu färdig­utbildade sommarjobbarna på erbjudandet. Sedan 1 mars är de en del av den fasta personalstyrkan på kliniken.

– Det är vi jätteglada för och nu när de kommer som nya, med egen legitimation, fortsätter vi med strukturerad handledning och andra åtgärder som längre behandlingstider och lägre intäktskrav för att få dem att växa in i rollen, säger Anders Bransell.

Det är också något som betonas av Ellen Snellman, en av de nyanställda tandläkarna, som avgörande för att valet föll på Borlängekliniken.

– För många kan första tiden som tandläkare innebära nervositet och osäkerhet. För mig var det viktigt att få en stressfri första period som tandläkare och det är något jag starkt kände prioriterades i Borlänge, både under sommarjobbsperioden och nu som fastanställd tandläkare.

"En positiv stämning skapar framgång."

Även tid kostar, men Anders Bransell menar att det lönar sig i längden.

– Vi värdesätter att få in dem i verksamheten på lång sikt. Jag tror att det är så man måste se på det för att få en hållbar arbetsmiljö med tillräckligt många tandläkare.

Ellen Snellman framhåller den fokuserade handledningen och möjligheten att utföra varierande typer av behandlingar som några viktiga faktorer.

– Vi fick också ge ­önske­mål på vad vi skulle vilja göra mer av. Tröskeln till att fråga om hjälp och diskutera bedömningar var låg, men samtidigt uppmuntrades vi att våga utmana oss själva, säger Ellen Snellman.

Så blev folktandvården i Borlänge en attraktiv arbetsplats
  • Folktandvården i Borlänge erbjuder studenter på tandläkarprogrammets T4–T9 sommarjobb i fyra veckor.
  • T9-studenter tilldelas en erfaren tandläkare som handledare under hela jobbperioden.
  • Erfarna tandsköterskor stöttar upp sommar­jobbande och mindre erfarna tandläkare.
  • Tandläkarstudenter med anknytning till ­Borlänge har förtur till sommarjobben.
  • Tandläkare som är nya i yrket får längre behandlings­tider och lägre intäktskrav.
  • Anställda ges goda möjligheter att påverka sin arbetstid.

Mona Siira. Foto: Privat

Ryktet om kliniken har spridit sig utan annan marknadsföring än mun till mun-metoden. Inför årets sommar har regionen fått in totalt 37 ansökningar om sommarjobb inom tand­vården, varav 10 ­kommer att jobba på Borlängekliniken.

– Två av dessa är dessutom tandhygieniststudenter, vilket vi är otroligt glada för. Det är en enorm brist på tandhygienister, säger Mona Siira, kliniksamordnare på folktandvården i Borlänge.

Många folktandvårdskliniker i Norrland har svårt att rekrytera personal. Har ni något råd att ge dem?

– Det är jätteviktigt med arbetsmiljön, att man hjälper varandra och har kul. En positiv stämning skapar framgång, säger Anders Bransell.

Men både Anders Bransell och Mona Siira är ödmjuka inför att det sannolikt är lättare att rekrytera personal till en stad som Borlänge än till en mindre ort. Samtidigt tror de att det finns saker att inspireras av även för mindre kliniker.

– Kanske kan man titta lite på arbetstider och om möjligt ha olika skift. Det är många som har svårt att komma upp på morgonen och som tycker det är positivt att kunna börja lite senare, säger Mona Siira.

– Och ta emot alla typer av studenter, var öppen och säg inte nej till någon, fyller Anders Bransell i.

I nuläget befinner sig kliniken i Borlänge i en ovan men lyxig sits. För första gången på länge kan man faktiskt svara ”nej” på frågan om det råder tandläkarbrist.

– Inte just nu. Vi annonserar faktiskt inte längre ut nya tjänster. Det är fantastiskt! säger Anders Bransell.

Upptäck mer