Annons

Annons

Det säger lagen om journalföring

Tandläkare vars journalföring blir granskad förstår ­sällan hur ingående IVO:s utredning kan vara. ”Saker och tings ställs på sin spets först när en granskning inleds”, säger juristen Christian Benson.

Verksamhetschefen ska ta ansvar för patientsäkerheten, och i detta ingår även att kontrollera att journalföringen uppfyller de rättsliga kraven, säger Christian Benson.

Foto: Peter Söderlund

Patientdatalagen (PDL), och övrig lagstiftning som reglerar journalföring, är i första hand till för att garantera patienterna en god och säker vård. ­Enligt Christian Benson, jurist vid Institutet för ­medicinsk rätt (IMR), finns det en föreställning bland vissa vårdgivare att juridikens syfte är att ge dem förutsättningar att utföra sitt arbete. Så länge verksamheten fortgår utan problem tror många att journalföringen är till­räcklig.

– En del tycker att deras medicinska kunskaper är mer betydelsefulla för patientsäkerheten än att ha koll på lagstiftningen, det är sant på ett sätt, men en vårdgivare eller enskild person kan aldrig ställa sig utanför den lagstiftning som garanterar patientsäkerheten.

"En behandlare som inte har koll på krav och regler löper risk att bli granskad."

En anmälan om brister i vårdgivarens behandling kan komma från en rad olika håll. Till att börja med är vårdgivaren skyldig att göra en IVO-anmälan om personal kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Enskilda patienter kan också göra en anmälan till IVO. Bristande journalföring kan också uppdagas när Försäkringskassan utreder misstänkt fusk med det statliga tandvårdsstödet.

– En behandlare som inte har koll på krav och regler som gäller vid personuppgiftshantering och användning av systemet för statligt tandvårdsstöd löper risk att bli granskad, säger Christian Benson.

Numera upptäcks oegentligheter oftare eftersom IVO och Försäkringskassan har ett tätare samarbete.

Illustration: Kristoffer Nylén, Colourbox

– Hamnar en behandlare på radarn uppmärksammas ofta vårdgivaren. Vid det laget kan behandlaren redan ha arbetat en längre tid och därför tillkommer också frågor om varför eventuella brister inte har uppmärksammats tidigare. Lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet kan ha förändrats under åren. Kanske har du utbildat dig utomlands. De flesta behandlare är inte vana vid att bli synade i sömmarna på detaljnivå, säger Christian Benson.

Samtidigt är det inte lätt för en enskild tandläkare att förstå lagstiftningen genom att sätta sig ner och läsa i lagboken, därför är det viktigt att verksamhetschefen tar ansvar för patientsäkerheten, och i detta ingår även att kontrollera att journalföringen uppfyller de rättsliga kraven, anser Christian Benson.

– Det är inte alltid klart vem som har det specifika ansvaret för avvikelsehantering och uppföljning, det gäller både små och stora organisationer.

En fråga Christian Benson ofta får handlar om inre sekretess. Det rör hur olika behandlare på samma klinik får ta del av journaluppgifter i uppföljningssyfte.

– Det är tillåtet om man behöver uppgiften för sitt arbete, men frågan är vad det innebär? Det är lätt att hamna i ett brottsligt territorium. Invanda arbetssätt antas vara korrekta så länge de inte granskas.

– Om du hamnar i en konflikt med en arbetsgivare och samtliga åtgärder i journalsystemet granskas är det lätt att hitta sådant som kan ifrågasättas ur ett rättsligt perspektiv. Enda sättet att skydda sig mot det är att själv vara påläst, säger Christian Benson.

Upptäck mer