Annons

Annons

Metod, klinik & praktik 2023-02-21

Digital tandvård får tvååringarna att gapa

Tandsköterska Gunilla Jarleskog vid Folktandvården Eyra, Örebro, har digitalt besök med Ralf som får visa sina tänder och titta på tandborstar.

Foto: Maria Eremo

Nu är det två år sedan pilotprojektet med digitala tandhälsokontroller för tvååringar startade inom Folktandvården i Region Örebro län. Betyget från dem som deltagit har varit övervägande högt.

Allt började med ett initiativ från Folktandvården Region Örebro län att erbjuda digitalt tandvårdsbesök i stället för fysiskt för barn som fyllt två år.

Tandhälsokontrollerna innebär en screening när det gäller egenvård och risker. En tandhygienist eller tandsköterska genomför ett videosamtal tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare. Under samtalet får vårdnadshavaren samma information som vid ett fysiskt besök.

– Det här handlar om att skapa vanor och helt enkelt få ordning på dem, säger Therese Svanbäck, digitaliseringssamordnare, tandhygienist och projektledare.

Barnen gapar mer

– Vi har ett tätt samarbete med vår avdelning för pedodonti, som intygar att det är från tre års ålder som det är viktigt med fysiskt besök, med tanke på invänjning till tandvårdssituationer. Barnen gapar faktiskt i större utsträckning under våra digitala undersökningar.

Även personalen är positiv. ”Jag har många på kö som vill jobba med det här”, säger tandhygienisten och projektledaren Therese Svanbäck.

Foto: Maria Eremo

Hon menar att barn i dag är vana vid det digitala formatet och är mer avslappnade, en klar fördel som gör det lättare för behandlarna att titta på barnens tänder.

– För att bedöma barnens munhälsa tittar behandlaren på barnets framtänder för att upptäcka om det till exempel finns karies, missfärgningar eller bakteriebeläggningar. Om behandlaren ser något som måste kontrolleras eller följas upp bokas ett fysiskt besök på klinik.

Generellt höga betyg

Tandvårdsenheten är beställare av tandhälsokontroller i stort. Hittills har 30 procent av de erbjudna patienterna tackat ja till att medverka digitalt. De som tackar nej blir erbjudna ett fysiskt besök.

– Det har gått väldigt bra även om vi hade önskat en något högre andel deltagare, men jag hoppas att vi når 50 procent innan projektet är slut. Det har varit väldigt populärt bland dem som har testat, det har vi kunnat se på de enkätfrågor som målsmän har fått svara på.

”Vårdnadshavarna uppskattar att barnet kan vara i sin trygga hemmiljö.”

– De som har lämnat ett högt betyg tycker att det har varit smidigt att genomföra besöket hemifrån och inte behöva åka till kliniken med barnet. Vårdnadshavarna uppskattar att barnet kan vara i sin trygga hemmiljö, och att de kan ta till sig informationen under lugna förhållanden.

– De som lämnar lägre betyg har haft problem med tekniken, eller tycker att ett fysiskt besök känns bättre för barnet och/eller familjen då vissa känner att de missar ett invänjningstillfälle, men så ska de inte behöva känna. Vi ligger på betyget 3,8 av 4 möjliga, så det är generellt höga betyg.

Obefogad oro

Innan man drog i gång fanns en oro för om behandlarna skulle kunna se barnens tänder ordentligt. Men oron var obefogad – enligt uppföljning av visuell OH-kontroll har man alltid kunnat göra en bedömning.

– Före det digitala mötet ska vårdnadshavaren dessutom fotografera barnens framtänder så att det finns en bra bild för behandlaren att titta på. Det är det viktigaste av allt, att se om det finns plack på framtänderna. Det går även bra att skicka en bild i chatten under själva besöket, samt att i vissa fall bedöma under själva videosamtalet.

– Vi har vid varje besök kunnat bedöma barnens tänder ordentligt. Oftast fungerar det fint och behandlaren får se mer av barnens vardag än vid fysiska besök.

Löpande kvalitetssäkring

En kvalitetssäkring sker löpande, och för att säkerställa att ett digitalt besök går till på samma vis som vid ett fysiskt används en riskmodul för karies, plackförekomst, kost och borstvanor.

– Det är naturligtvis viktigt att alla behandlare gör likadant och därför har vi utöver riskmodulen även lagt till utbildning via vår pedodonti.

”Det är naturligtvis viktigt att alla behandlare gör likadant.”

Digitala tandvårdsbesök
  • I dagsläget är fem kliniker i regionen inkopplade i projektet som pågår till i höst. Under senvåren kommer sammanlagt åtta kliniker erbjuda digitala besök för tvååringar. Det ger ett ganska stort underlag av patienter.
  • Under 2021 genomfördes 82 digitala besök för tvååringar och under 2022 var siffran 180 besök.
  • Ett besök tar med den administrativa delen cirka 15 till 20 minuter, själva patientbesöket cirka 10 minuter.
  • En tandhygienist och två tandsköterskor arbetar i projektet. Det kommer troligen att bli fler behandlare i takt med att fler kliniker ansluter sig.

Att rakt av jämföra digitalt möte med fysiskt besök har hittills varit svårt då man fått in mer uppgifter under de digitala besöken.

– Det är därför vi gör den här säkerställningen genom både utbildningsinsats och riskbedömning.

Digitalt först

Initiativet från Folktandvården Region Örebro län togs bland annat för att man ville se vilka man fick träffa om man erbjöd digitalt besök som komplement till det fysiska.

– Jag vet att det här görs på fler ställen i landet, men att uppläggen kan se olika ut. Vi hade redan vår digitala vårdmottagning och såg en chans att plussa på detta. Utmaningen har varit att få vårdnadshavarna att vilja boka.

Före besöket får vårdnadshavarna brev med instruktioner om hur allt kommer att gå till. Region Örebro län gör detta för att efterleva det regeringsbeslut som finns om att genomföra vård digitalt om möjligt, enligt principen ”Digitalt först”.

– Sedan slipper föräldrar ta ledigt lika länge. Det blir mer effektivt personalmässigt och frigör behandlingsrum. Det är inte klinikbundet och helt klart bättre för miljön på olika plan, både att det blir färre resor till och från klinikerna men också att vi inte behöver ta fram nya instrument för varje kontroll som sedan ska desinficeras.

Therese hoppas att man fortsätter med de digitala besöken för tvååringar även när projektet är slut.