Annons

Annons

Metod, klinik & praktik 2022-12-27

Målet för FIA: fler forskande allmäntandläkare

Magnus Wänman, Pernilla Lundberg och Lisa Kastenbom är involverade i ­FIA-projektet (Forskning i allmänpraktik) i Umeå.

Foto: Johan Gunséus

Folktandvården Västerbotten söker med FIA-projektet, Forsk­ning i allmäntandvården, nya vägar för att stimulera medarbetare, skapa attraktiva tjänster och på längre sikt öka forskningsaktiviteten i allmäntandvården.

Tandläkarna Lisa Kastenbom och Magnus Wänman har under två år arbetat en dag i veckan med kvalitetsprojekt.

Lisa Kastenbom

– Jag trivs så bra som kliniker att jag ser en framtid med det. Men att också kunna kombinera patientarbete med att driva projekt är jättefint, säger Lisa Kastenbom, som arbetar kvar på Folktandvårdens klinik i Ers­boda i Umeå där hon också haft en tidsbegränsad FIA-tjänst under ett plus ett år.

Idén till FIA-projektet väcktes av professor Pernilla Lundberg, FoU-chef i Folktandvården Västerbotten, och har fått stark uppbackning av tandvårdschefen Anna-Maria Stenlund-Berggren.

Eftersom endast enstaka forskningsprojekt bedrivs i allmäntandvården – men betydligt fler i specialisttandvården – fanns ett behov av att stärka kvalitetsarbete och forskningsaktivitet.

Pernilla Lundberg

– Den största delen av befolkningen besöker allmäntandvården, inte specialisttandvården. Därför behövs fler allmäntandläkare med forskningsuppdrag, även i en situation med brist på tandläkare, säger Pernilla Lundberg.

Folktandvården Västerbotten valde att satsa på tre FIA-tandläkartjänster på kliniker i olika delar av Region Västerbotten, med 20 procent av arbetstiden för ett specifikt kvalitets- eller forskningsprojekt.

Rekrytering skedde mitt under pandemins första våg, med åtta sökande där FIA-tandläkarna valdes ut efter intervjuer och tester.

– Överlag fick vi unga sökande. Fördelen med det är att de som startar förhoppningsvis kan verka länge i organisationen, men vi hade såklart gärna också sett att erfarna tandläkare hade sökt, säger Pernilla Lundberg.

Både Magnus Wänman och Lisa Kastenbom tog examen i Umeå 2018. Efter första året som FIA-tandläkare fick de skriva rapport och hålla en presentation om sina arbeten för att sedan få möjlighet till ett andra år med FIA-tjänst.

Magnus Wänman

Magnus Wänman var FIA-tandläkare på flera kliniker i Skellefteåområdet.

– Jag skulle gärna dela min tid mellan klinik och forskning även framöver om det finns möjlighet. Vi utför väldigt många behandlingar i allmäntandvården, så här finns värdefulla data för kvalitets- och forskningsprojekt.

Han valde att dela upp sin tid som FIA i två projekt: första året en utvärdering av resultat vid implantatbehandling, andra året en studie av metodik för att klassificera karies med olika subtyper.

– Upplägget var riktigt bra med stöd från handledare och många kurser, inte minst inom statistikområdet, tycker Magnus Wänman.

Ingegerd Johansson

Ingegerd Johansson, senior professor i kariologi, har fungerat som handledare med ­insatser som varit helt avgörande för projektens höga vetenskapliga kvalitet, menar Pernilla Lundberg, som betonar vikten av god handledarkompetens i den här typen av projekt.

Pandemin har däremot krävt omtag i planeringen.

– Det har varit en brist att FIA-tandläkarna och handledaren inte kunnat ses så ofta tillsammans och att vi inte kunnat besöka klinikerna för att informera övrig personal och få dem involverade i den utsträckning vi planerat för, säger Pernilla Lundberg.

Lisa Kastenbom, som undersökt ett system inom journalen för att bedöma risken för karies, har fått positiv och nyfiken respons på sin klinik:

– Jag tror att det är många som är lite sugna på att i alla fall ha en del av jobbet mot forskningshållet, och förhoppningsvis kan regionen se det som en fördel även när det är resursbrist. Här kan man erbjuda något mer och annorlunda, ett avbrott från det kliniska, som också är utvecklande. Risken är annars att man väljer att specialisera sig om inte utvecklingsmöjligheter finns i allmäntandvården.

“För folktandvården skulle det vara idealiskt att ha kvar forskare som jobbar som allmäntandläkare.”

FIA

Folktandvården Västerbotten har under två år haft allmäntandläkare med forskningsuppdrag, FIA, med uppdrag att genomföra kliniknära projekt under 20 procent av arbetstiden. Satsningen är en av de första i landet som genomförs med en modell där allmäntandläkare får vetenskaplig handledning.

Pernilla Lundberg betonar värdet av att vara öppen för ­olika karriärspår även inom forskning.

– Det är inte givet att alla ska gå över till universitetet och bli doktorander. För folktandvården skulle det vara idealiskt att ha kvar forskare som jobbar som allmäntandläkare och kan vara delaktiga i datainsamling eller leda projekt.

– Eller att man har intresse för att forskarutbilda sig och sedan göra ett val: jobba som universitetslärare och forskare eller som kliniker och söka anslag för forskning. Det senare alternativet är betydligt vanligare bland läkare, så det är något av en kultur- och traditionsfråga som vi behöver jobba med, säger Pernilla Lundberg.

Folktandvården Västerbotten kommer närmast att inrätta en åttaårig doktorandtjänst för allmäntandläkare där tandläkaren arbetar halvtid kliniskt och halvtid som doktorand.

– Det kostar en del och i nuläget finns det inte resurser i folktandvården för att också tillsätta nya FIA-tjänster. Men ambitionen är absolut en fortsättning och då är det tänkbart att vi även vänder oss till tandhygienister, säger Pernilla Lundberg, som fått förfrågningar från tre andra regioner som vill starta något liknande som FIA-projektet.

Vad skulle du vilja göra annorlunda i nästa omgång?

– En dröm vore att bygga upp akademiska miljöer i allmäntandvården motsvarande de akademiska hälsocentraler som läkarutbildningen har lyckats med. Att få ut studenterna i tandvården skulle vara av stort värde, så att tandläkarstudenter inte får all sin kliniska praktik här i huset.

– FIA-projektet skulle då kunna bli en del i en akademiskt kreativ miljö på några kliniker. Just den sociala delen får inte underskattas inom forskning – att jobba i grupp, lära av varandra, att kunna uppmuntra varandra och även ställa kritiska frågor för att komma framåt, säger Pernilla Lundberg.

Upptäck mer