Annons

Annons

Metod, klinik & praktik 2023-05-08

Riktvärde visar vägen till mer vuxentandvård

Carina Johansson, Sevil Demirdyoken och Helena Svensson har sett en tydlig vändning under det senaste året, som gör att folktandvården bättre kan möta vårdbehovet med fler vuxenpatienter.

Foto: Fredrik Mårtensson

Folktandvården Dalarnas 40-procentsriktmärke för vuxen­tandvård väcker intresse bland vårdgivare i andra delar av landet. På två kliniker i Västerdalarna märks stor skillnad efter mindre än ett år.

– Sedan förra sommaren har vi gått från runt 20–30 procent vuxen­tand­vård till 67 procent i Malung och 69 i Sälen, säger klinikchefen Carina Johansson när vi möts på kliniken i Malung.

I Malung har folk­tandvården två tandläkare och i Sälen en, i kommunen som passande nog går under namnet Malung-Sälen och har drygt 10 000 invånare.

Med en nyrekryterad tandläkare i Vansbro har de tre klinikerna med gemensam ledning det bättre förspänt med behandlare än på länge.

– Tidigare kom patienterna med värk och vi kunde lindra, men hade ingen möjlighet att utföra fullständig behandling. Ofta kände man sig otillräcklig, säger Sevil Demirdyoken, tandläkare i Malung sedan hon beviljades svensk legitimation 2021.

Det senaste året beskriver hon som en vändning:

– Vi kan nu behandla patienterna fullt ut och göra en ordentlig planering för varje patient. Det känns riktigt bra.

Listan har krympt

I både Malung och Sälen har ”kan anstå-listan” krympt ordentligt. I Sälen är det nu under 100 patienter, mot tidigare som mest drygt 300 – patienter som efter akut behandling gavs besked om fortsatt vårdbehov, men där folktandvården kunde hjälpa först senare.

”Nu kan vi ge tider direkt och slutföra behandlingen för varje patient.”

– Det är en omställning för patienterna också. Frågan är ofta hur länge man får vänta, och nu kan vi ge tider direkt och slutföra behandlingen för varje patient, säger Helena Svensson, som är ensamtandläkare på folktandvården i Sälen sedan drygt tre år tillbaka.

Fler tandläkare och återgång till normal vuxentandvård efter pandemin har bidragit till att vårdköerna kunnat betas av i Väster­dalarna.

Men klinikerna har också ett tydligt mandat sedan förra sommaren att frångå prioriteringsordningen och ge mer tid för vuxentandvård.

40 procent av arbetstiden har satts som riktvärde. Avstämning sker regelbundet via tidboken för att nå den nivån. Det som är en utmaning för vissa kliniker har gått betydligt smidigare i Malung och Sälen.

– När beslutet kom så tog jag lokalt beslut om att flytta fram kallelserna för friska barn ur riskgrupp ett, så att vi inte plockar in dem lika ofta. Det har gett mer tid till att få in fler vuxna i stället. För personer som är 17–23 år och i riskgrupp ett har vi flyttat fram revisionen till 30 månader, säger Carina Johansson.

Mer varierat arbete

Folktandvården Dalarna hade år 2021 en personalomsättning bland tandläkare på hela 30 procent. Avslutningssamtalen gav en tydlig bild; många tandläkare bytte jobb för att arbetet upplevdes som enformigt med den stora mängden barn- och ungdomstandvård.

Agneta Candell

– Med riktvärdet på 40 procent vuxentandvård kan vi erbjuda ett mer varierande arbete, och på så sätt kunna få behålla våra medarbetare, säger Agneta Candell, en av Folktandvården Dalarnas divisionschefer.

Folktandvården Dalarna som helhet har fortfarande ett besvärligt bemanningsläge, vilket påverkar möjligheten att klara 40-procents­målet.

Hur har implementeringen gått?

– Det har sett olika ut på olika kliniker. Beslutet är en möjlighet för behandlare att bredda sitt behandlingsspektrum. Hur det ser ut är väldigt beroende av bemanningen på den enskilda kliniken, säger Agneta Candell.

Ser ni någon negativ effekt med minskad barntandvård?

– Nej, i dagsläget har vi inte sett någon negativ effekt, då vi inte minskar vården för barn med riskfaktorer. Förhoppningen är ju att vi får behålla våra behandlare längre, och blir det så har vi bara positiva effekter.

Hon berättar att Folktandvården Dalarna fått förfrågningar om hur man arbetar med riktvärdet från flera andra folktandvårdsorganisationer.

Livskvalitet som lockar

Klinikchefen Carina Johansson har svårt att tro att folktandvården går tillbaka till tidigare, kortare barnintervall. Erfarenheterna i Malung-Sälen är att vårdresurserna nu sätts in där de bäst behövs.

”Jag är övertygad om att det hjälper oss att rekrytera.”

– Jag är övertygad om att det hjälper oss att rekrytera. Tandläkare och för övrigt all personal vill jobba varierat.

För både Sevil Demirdyoken och Helena Svensson har livskvalitet varit en viktig faktor i valet av Västerdalarna tidigt i karriären.

– För mig är det lite av en dröm att bo på en mindre ort. Lugnet, naturen, mindre trafik, säger Sevil, som har bulgarisk tandläkarexamen och som slussades in i folktandvården via Region Dalarnas språkutbildning.

Hon tillägger:

– Lite fundersam blev man när kollegorna på språkkursen berättade om att det var sådan tyngd på barn och akuta patienter. Men så är det inte längre hos oss, och en viktig del är också att vi har ett bra samarbete med specialisttandvården, där de stöttar med konsultation för att patienterna i möjligaste mån inte ska behöva åka till Falun.

Tandläkarforum är ett stöd

Även för Helena Svensson, med rötterna i Malmö, har det varit en resa till att rota sig i fjällkommunen.

”Jobbmässigt tycker jag det är intressant att det blir mycket akuttandvård.”

– För min del lockade miljö­om­byte efter några år inom Folktandvården Skåne, och jag trivs med både jobbet och det privata. Det var lite trögt att lära känna folk i början när alla stängde in sig under pandemin. Jobbmässigt tycker jag det är intressant att det blir mycket akuttandvård – i vinter har vi sett en märkbar ökning av trauma­patienter från liftarna.

Hon ser det tandläkarforum som folktandvården byggt upp som ett viktigt stöd för jobbet på en liten klinik.

Förtroendetandläkaren ­Anders Bransell leder gruppen med tandläkare från en- och tvåtandläkarkliniker.

– Det är lite tudelat att inte ha någon kollega – samtidigt som det inspirerar och ger en bredd i yrket, så kan man sakna att inte kunna stämma av fall på ett enkelt sätt. Men genom tandläkar­forum så kan man diskutera tillsammans med kollegor. Vi håller kontakten digitalt var­annan vecka.

Ny riktlinje i Dalarna
  • För Folktandvården Dalarna gäller sedan 15 juli i fjol en ny riktlinje som stöd för klinikerna att erbjuda mer vuxentandvård genom att frångå sedvanlig prioriteringsordning.
  • Riktvärdet är att vuxentandvård – minus akuta patienter och tandvård till vuxna med särskilda behov – ska omfatta cirka 40 procent av arbetstiden.
  • Stöd för beslutet är tandvårdslagens sjunde paragraf om att folktandvården ska svara för tandvård för patienter från 24 års ålder ”i den omfattning som regionen bedömer lämplig”.
  • Folktandvården Dalarnas förhoppning med bestämmelsen är att minska personalomsättningen och underlätta rekryteringen av nya medarbetare.

Upptäck mer