Annons

Annons

Samarbete löser bemanningen på norra Gotland

För att få nyutbildade tandläkare att söka sig till norra Gotland lockar man med en ny form av kombinationstjänst: halva tiden på folktandvårdsklinik och halva tiden på privatpraktik.

I september börjar Kevin Dodman på den nyinrättade tjänsten där han delar sin arbetstid mellan en privat klinik och folktandvården. ”Min förhoppning är att jag får det bästa av två världar.”

Foto: Peter Stade, Colourbox

Folktandvården Gotland är, med sina cirka hundra medarbetare, Sveriges minsta folktandvårdsorganisation. Kliniken i Visby är en av Sveriges största folktandvårdskliniker, men i andra delar av regionen är tandläkarna betydligt färre.

– Det har varit hårdare tryck på tandvården på Gotland de senaste åren efter att flera privatkliniker stängt på grund av pensionsavgångar, säger Agnes Hansson, enhetschef vid folktandvården i Slite på norra Gotland.

Tema: Var finns tandläkarna? Illustration: Mia Nilsson

Hon berättar att det varit svårt att bemanna kliniken, och att det under en period var tal om att stänga.

– Vid ett möte med ledningsgruppen i slutet av förra året spånade vi om hur vi skulle kunna locka tandläkare till Gotland. Det behövdes något nytt. Vi ville ha ett alternativ som stack ut. Då kom idén med en tjänst som delas mellan folktandvården och privattandvården. På så sätt kunde vi lyfta fram det som att man skulle få det bästa från folktandvården och privattandvården. Man skulle inte behöva välja.

De frågade alla privattandläkare på Gotland om de var intresserade av idén. Peter Stade i Fårö­sund nappade, och tillsammans reste de till arbetsmarknadsdagen på Karolinska institutet för gemensam rekrytering.

– Det föll sig naturligt att det blev ett samarbete mellan Peter och mig. På norra Gotland finns det två kliniker: den i Fårösund och den i Slite. Sedan länge ser vi inte varandra som konkurrenter. Vi kompletterar varandra. Vi hjälps åt. Det finns nog med patienter åt oss båda. Tandsköterskorna som jobbar på klinikerna har gjort LIA på båda ställena så de känner varandra.

Peter Stade

Peter Stade ser det som självklart att samarbeta när tillfälle ges.

– Vi är till för patienterna och för att möta vårdbehovet på bästa sätt. Därför behöver vi samarbeta om bland annat rekrytering. Vi har sett ett behov av att erbjuda nya lösningar för att rekrytera unga tandläkare och då tror vi att ett upplägg där man både får jobba privat och inom folktandvården kan passa en del kollegor i början av karriären, säger han

Rekryteringsinsatsen i februari gav resultat. Den 4 september börjar tandläkaren Kevin Dodman på en tjänst där han delar sin arbetstid mellan Peter Stades klinik i Fårösund och folktandvårdens klinik i Slite på norra Gotland.

– Såvitt jag vet är jag den första tandläkaren som påbörjar en delad tjänst direkt efter examen. Bara det upplever jag som en spännande del i det hela, säger han.

– Min förhoppning är att jag får det bästa av två världar, och får arbeta med både barntandvård och akuttandvård. Och att det i sin tur innebär att jag utvecklas till en nyttig tandläkare för alla de patientgrupper som jag kan tänkas stöta på inom allmäntandvården.

Kevin Dodman ser att tjänsten ger både möjlighet till kompetensutveckling, och att få en helhetsbild av tandvården som underlättar för framtida val av karriär.

Peter Stade var verksam inom folktandvården under många år innan han för 15 år sedan tog över den nedläggningshotade kliniken på Fårösund i privat regi.

– Året därpå blev jag ordförande för Privattandläkarna här på Gotland och det har alltid varit ett bra samarbetsklimat med folktandvården, säger han.

Han pekar ändå på att båda sidor tagit det till en ny nivå under senare år.

– År 2017 fick vi tillfälle att träffa toppolitikerna på Gotland, och även om det kanske inte gav något konkret direkt så var det viktigt för att definiera viktiga mål för tandvården.

”Vi ser inte varandra som konkurrenter. Vi kompletterar varandra.”

De samarbetar också kring handledning av unga tandläkare. I år alternerar fyra privattandläkare för att stötta med handledning två timmar per vecka på folktandvården i Visby.

– Det är viktigt att nyrekryterade, unga tandläkare får ett vidare panorama än barn, akuttandvård och grupper med särskilda behov. Kan vi från privata sidan göra en insats för att göra det möjligt så är det bara positivt.

Peter Stade avlastar också folktandvården genom att arbeta med akuttandvård ett par dagar i månaden. Han hoppas på att bygga vidare på samarbetet kring rekrytering, nya tjänster och handledning.

– Folktandvården har en del nya chefer efter sommaren men jag hoppas ­verkligen att vi kan jobba vidare i samma goda anda, säger Peter Stade.

Det är i stor utsträckning ett glesbygdsproblem att klara bemanningen med tandvårdspersonal på Gotland. På den privata sidan finns endast två vårdgivare ”utanför stan” och folktandvården har främst bekymmer med att rekrytera till de mindre klinikerna.

Vid folktandvårdens klinik i Slite arbetar Agnes Hansson både kliniskt och som enhetschef. Två dagar i veckan arbetar hon vid specialisttandvården i Visby.

Agnes Hansson

– Eftersom jag inte är på plats alla dagar har det varit svårt att rekrytera nyutbildade tandläkare i Slite. Man vill inte stå själv som ny, och jag blir både kollega, handledare och chef. Vi har försökt att kompensera för det, till exempel genom att tandläkare från andra kliniker åkt hit så att det blir fler handledare och så att det alltid finns någon att fråga.

– Det har gått bra under en period, men sedan har tandläkarna velat byta till kliniker med fler fasta tandläkare i Roma eller Visby.

För att få lösningen med en kombinationstjänst på plats behövde schemat fungera så att tandläkaren skulle jobba i Slite samma dagar som Agnes Hansson.

– De önskemålen hade Peter inga svårigheter att tillmötesgå. Vi kompletterar även varandra inom handledningen. Där kan jag stötta inom barntandvården och Peter ge perspektiv genom sin långa kliniska erfarenhet.

– Med den här lösningen får vi en ny tandläkare på heltid för norra Gotland. Han kommer inte bara att avlasta kliniken i Slite de dagar han är här, utan även genom att ta emot patienter i Fårösund de dagar han är där.

Agnes Hansson jobbar också för att det ska finnas utvecklande tjänster för tandsköterskorna i Slite, så att de som har rekryterats från utbildningen på Gotland ska stanna kvar.

– Att ha duktiga tandsköterskor är en viktig faktor för att behålla tandläkare.

Hon berättar också att de nyligen har anställt ytterligare en tandläkare på heltid i ­Slite. Denna har möjlighet att på sikt meritera sig för specialist­tjänstgöring genom nischutbildning på Mun- och käkcentrum i Visby.

Tandvården på Gotland
  • Med totalt ett hundratal medarbetare är Folk­tandvården Gotland Sveriges minsta folktandvårds­organisation. Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till Visby, där man har en av Sveriges största kliniker med cirka 50 medarbetare. Förutom den finns tre mindre kliniker i Slite, Roma och Hemse med 2–3 tandläkare vardera.
  • Mun- och käkcentrum i Visby är folktandvårdens kompetenscentrum där alla typer av specialisttandvård bedrivs. Specialister finns i käkkirurgi och ortodonti. Inom övriga specialiteter finns det nisch­tandläkare som arbetar under handledning av specialist.
  • Även de privatpraktiserande tandläkarna på ­Gotland är till största delen lokaliserade till Visby.

År 2021 fanns det 35 allmäntandläkare på Gotland, 21 inom Folktandvården och 13 privattandläkare. Det innebär en tandläkartäthet på 76,3 tand­läkare/100 000 invånare.

 

Källa: Försäkringskassan

Upptäck mer