Annons

Annons

Nyheter 2023-06-21

Regeringen vill få stopp på missbruk av lustgas

Ny lagstiftning ska tas fram för att få stopp på missbruket av lustgas. Första steget är en informationskampanj som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården.

De negativa effekterna vid missbruk av lustgas är många och allvarliga. Nu ska kunskapen om effekterna av användandet av lustgas höjas inom hälso- och sjukvården.

Köldskador, svårigheter att svälja, brist på vitamin B-12, domningar i händer och fötter, ångest och depression, kognitiv nedsättning och lungemboli. Under de senaste åren har Giftinformationscentralen fått många samtal från personer inom hälso- och sjukvården och från privatpersoner som använder lustgas för att berusa sig. Normalt sett används lustgas vid operationer och smärtsamma ingrepp. Framför allt används den vid förlossningar.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska svara på hur missbruk av icke-medicinsk lustgas ska regleras. Man har även givit en rad statliga myndigheter i uppdrag att sprida kunskap om de negativa effekterna av berusning genom lustgas. Målgruppen är hälso- och sjukvårdspersonal som ska lära sig att upptäcka missbruket när det fortfarande befinner sig ett tidigt skede.

I ett pressmeddelande skriver kommunikationsdirektör Anne-Cahtrine Worth på Läkemedelsverket att de kunskapshöjande insatserna i första hand ska få personer att avstå från lustgas i berusningssyfte.

Missbruk av lustgas är förenat med stora hälsorisker. Regelbunden användning leder ofta till domningar i händer och fötter och sämre kroppsuppfattning. Koboltatomen i vitamin B12 förändras och vitaminet tappar på så sätt sin funktion. Detta rubbar kroppens produktion av röda blodkroppar. Blodproppar i lungorna, depression och ångest är andra kända effekter.

Neurologisk och psykiatrisk och bedömning av patienten är nödvändig vid missbruk av lustgas. Om det finns uttalade neurologiska symptom kan undersökning med magnetröntgen bli nödvändig. Den enskilt viktigaste åtgärden är att patienten slutar med lustgasanvändning helt och hållet.

Icke-medicinsk lustgas går att köpa i butiker och på webben. Det finns ingen åldersgräns för inköp av koncentrerad lustgas. Vid berusning inhalerar personer den vanligtvis direkt från behållaren eller från en ballong som fyllts med gas.

Upptäck mer