Annons

Annons

Åldersbedömningar börjar i mars

Upphandlingen om underlag för åldersbedömningar av unga asylsökande är klar. Boneprox AB levererar röntgenundersökning av visdomständer till Rättsmedicinalverket med start i mars.

I höstas började Rättsmedicinalverket (RMV) upphandla tjänster för åldersbedömningarna på uppdrag av Migrationsverket.
Åldersbedömningarna görs i sex geografiska områden och består av både röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled.
Nu är det klart att Boneprox AB har vunnit upphandlingen vad gäller tandmognadsundersökningarna i hela landet. Verksamheten beräknas komma igång i mars.
1 900 kronor per undersökning
Antalet åldersbedömningar som görs av RMV beror på hur många Migrationsverket beställer. Hur många det kan bli är mycket oklart. Enligt Migrationsverkets bedömning kan det röra sig om mellan 3 000 och 14 000 år 2017.
Företaget kommer att få 1 900 kronor per undersökning.
Totalt är det åtta tandläkarpraktiker som kommer att ta panoramaröntgenbilderna, enligt Peder Remman, som ansvarar för verksamheten.
Bedömningstandläkare avgör
– Boneprox gör inga medicinska åldersbedömningar, utan lämnar underlag för det till två bedömningstandläkare som är oberoende av varandra. De tittar på bilderna utan att ha träffat ungdomarna för att se om roten är sluten eller inte, berättar han.
När analyssvaren kommer tillbaka till Boneprox, rapportera de vidare till RMV. Varje analys ska vara klar inom 30 dagar.
Den samlade medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket lämnar till Migrationsverket kommer att göras av rättsläkare.
Även Karolinska institutet kan komma att göra åldersbedömningar i Stockholm, men KI är RMV:s andrahands val.
Janet Suslick

Upptäck mer