Annons

Annons

All högskoleutbildning ska ske på distans

Tisdag 17 mars gick regeringen ut med rekommendationen att all högskoleutbildning ska ske på distans. Det innebär bland annat att man gör avsteg från kursplaner och planerade examinationer vid landets tandläkarutbildningar.

Statsminister Stefan Löfvén meddelade vid en presskonferens tisdag den 17 mars att alla gymnasiekolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Detta för att minska smittspridning.
Exakt vad detta innebär för landets tandläkarutbildningar är i nuläget inte klart.
Tandvårdshögskolan i Malmö meddelade redan igår, den 16 mars, att de övergår till distansundervisning.
Vid Karolinska institutet går man från och med onsdag den 18 mars över till distansundervisning, och ingen fysisk undervisning får ske i KI:s lokaler. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, fortsätter dock som vanligt. Enligt information på KI:s webbplats kan också examinationsformer komma att ändras. Medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade dagligen om vad som gäller.
Umeå universitet meddelar att all undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, fortsätter förutsatt att huvudman godkänner det och att studenten kan få handledning. Examinationsformer som innebär fysiska möten ska skjutas upp eller ersättas med alternativa examinationsformer. För anställda vid universitetet ska fysiska möten undvikas. Disputationer kommer att genomföras, men formerna för detta är inte klara. Detta gäller från och med den 18 mars till vårterminens slut.
Vid Göteborgs universitet ställer man om till distansutbildning gradvis, och det ska vara helt genomfört senast 26 mars. Det innebär distansundervisning för studenterna och att salstentor ersätts med någon annan examinationsform. VFU fortsätter enligt värdorganisationens riktlinjer. Anställda vid universitetet ska övergå till distansarbete där det är möjligt.
Artikeln uppdateras löpande. Har du information rörande detta, kontakta redaktionen@tandlakartidningen.se
 
 

Upptäck mer