Annons

Annons

Avhandling om tandläkares osäkerhet årets bästa

Hur fattar en tandläkare rätt beslut när det finns osäkerhet kring val av behandling och där patienten dessutom är ett barn? Den frågan besvarar Joséphine Brodén, specialist i endodonti och forskare, i en avhandling som utsetts till årets avhandling vid Malmö universitet.

Joséphine Brodéns avhandling om hur tandläkare hanterar osäkerhet kring val av behandling när olika alternativ har utsetts till årets avhandling vid Malmö univeristet.

Foto: Malmö universitet

Forskar om hälsoekonomi

Namn: Joséphine Brodén.

Titel: specialist i endodonti, doktor i odontologi och adjunkt.

Lärosäte: dokotorerade vid Malmö universitet och arbetar idag på KI.

Avhandlingens namn: Uncertainty in endodontics, strategies for understanding and management.

  • Avhandlingen består av två delar.
  • I den första undersöker Joséphine Brodén vilken behandling som är mest kostnadseffektiv vid vård av barn med djup karies.
  • I den andra undersöker hon osäkerhet inför val av behandlingsmetod.

Joséphine Brodén sitter på tåget mellan Uppsala och Stockholm när Tandläkartidningen når henne. Den är stopp i trafiken, en inte helt ovanlig situation på järnvägssträckan som förbinder städerna.

En stund senare ringer hon upp från arbetsplatsen på Karolinska institutet (KI). Det är en glad Joséphine Brodén som ringer. Hennes avhandling ”Uncertainty in endodontics, strategies for understanding and management” utsågs nyligen till årets avhandling vid Malmö universitet, där hon doktorerat vid odontologiska fakulteten.

Till vardags arbetar hon numera som adjunkt och forskare på odontologiska institutionen vid KI, detta efter några år som specialist i endodonti vid folktandvården i Uppsala.

I avhandlingen, som är uppdelad i två delar, undersökte hon först osäkerhet inför behandling av barn och unga som drabbats av djup karies. Här har sjukdomen gått så långt att den angripit den levande vävnaden, det vill säga tandpulpan. Ska tandläkaren i det här läget välja att göra en rotfyllning eller en så kallad pulpaöverkappning?

– Jag fick idén när jag såg en studie som visade att rotfyllda tänder hos barn och unga inte är så friska apikalt.

Joséphine Brodén plöjde genom all litteratur på området och upptäckte att det inte fanns några större studier om hur det gått för barn som fått rotfyllning på grund av djup karies.

­- Jag ville undersöka om det gick att minska osäkerheten i valet av behandlingsform, säger Joséfine Brodén.

Därefter gjorde hon en beräkning av hur kostnadseffektiva de två behandlingsformerna är. Beräkningen byggde på kostnader från en period på nio år.

– Pulpaöverkappning är en mindre invasiv behandling, och den visade sig vara mer kostnadseffektiv än rotfyllning.

I nästa del undersökte Joséphine Brodén tandläkares förmåga fatta beslut, trots att det finns en osäkerhet i valet av behandling. Hon vände sig till studerande på tandläkarprogrammet.

– Tandläkarstudenter måste lära sig att hantera osäkerhet, annars riskerar det diagnostiska arbetet och behandlingarna att bli för omfattande, och det kan sluta med överbehandling.

Tandläkarstudenterna fick göra en skriftlig övning individuellt, där de fick reflektera kring osäkerhet. Syftet var att de själva skulle komma fram till vad osäkerheten består i. De fick även svara på samma enkätfrågor i början av övningen och när den avslutades.

– Studenterna trodde att erfarenhet skulle leda till ökad säkerhet, men egentligen känner sig erfarna tandläkare inte mer säkra, i stället de har lättare att hantera osäkerheten. Studenterna var generellt sett osäkra i sin riskbedömning vid studiens inledning, ett tillstånd som inte hade förändrats vid dess avslut. Trots det var studenterna säkra på att de kunde hantera patienten och föreslå rätt behandling både innan och efter undersökningen, säger Joséphine Brodén.

Upptäck mer