Annons

Annons

Bakom fasaden brast kompetensen

Patienten vände sig till tandläkaren för att få fasader gjorda på sex framtänder, förutsatt att det inte var risk för att skada tänderna. Tandläkaren sa att han hade erfarenhet av fasadbehandlingar, men så var inte fallet visade det sig. ”Allt slutade i katastrof” skriver patienten i sin anmälan till IVO, som konstaterar att tandläkaren brustit i genomförandet av vården och journalföringen.

Patienten, en 25-årig kvinna, konsulterade tandläkaren för att få fasader på sex framtänder och fick beskedet att tandläkaren hade erfarenhet av fasadbehandling och försäkrades om att allt skulle vara riskfritt, vilket var ett villkor från patientens sida.
Hon började dock känna sig tveksam då tänderna filades ned och försågs med vad patienten uppfattade som dåligt täckande provisorier under flera veckor. Fasaderna cementerades men passade illa, och patienten fick också tandvärk i tanden 22, som ett par veckor senare fick rotfyllas.
Efter ytterligare preparationer togs nya avtryck för nya fasader, men inte heller dessa passade, bland annat på grund av dålig kantanslutning och överskott vid gingivalranden på tänderna 11 och 21. Den generella utformningen avvek också från normal anatomi, där tänderna 12 och 22 blev längre än ettorna och gingivalranden för tanden 11 hamnade högre upp i förhållande till tanden 21 och orsakade ett asymmetriskt utseende som inte fanns från början.

Utredning av patientens vårdbehov

Listan på anmärkningar från IVO är lång: Tandläkaren har brustit i utredningen av patientens vårdbehov och inte upplyst om risker och alternativa behandlingsmetoder, till exempel ortodonti. Han har också brustit i den radiologiska undersökningen, då det endast finns bilder kopplade till rotbehandlingen av 22, och dessa var bristfälliga. ­Kritiken handlar även om den protetiska behandlingen, där friska tänder slipats ner i alldeles för stor utsträckning, med pulpa­blotta på tanden 22 som följd. IVO anser också att tandläkaren brustit i rotbehandlingen av tanden genom att inte använda kofferdam och att rotbehandlingen av tanden 22 är en följd av bristfällig planering och diagnostik och att den genomförts på ett patient­osäkert sätt.
Slutligen får tandläkaren kritik för att inte ha fört journal på ett adekvat sätt. Det går inte att följa behandlingsförloppet, det finns ingen teknikeranvisning, många daganteckningar saknas och en majoritet har förts in långt efteråt då det stod klart att patienten begärt att en anmälan skulle göras till Patientförsäkringen.
Myndigheten anser att tandläkaren inte har agerat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Han borde inte ha genom­fört behandlingen och arbetet präglas av bristfällig kompetens och dålig planering. Tandläkaren har åsamkat patienten skador och lidande som inte kan motiveras av patientens hälsotillstånd, sammanfattar IVO sitt beslut.

Upptäck mer