Annons

Annons

Brister kvar trots tidigare kritik

En privat tandvårdsklinik i Stockholms kommun får återigen kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det finns brister kvar i journalföring, diagnostik och behandling.

2017 gjorde IVO en nationell tillsyn av privata vårdgivare inom tandvården. Vissa kliniker som då hade brister fick återbesök av IVO, som ville se om bristerna hade åtgärdats. Kliniken som nu får kritik är en av dem som fick åter­besök.
IVO har tittat på kliniken och gjort intervjuer med verksamhetschefen, tandläkaren som är odontologiskt ansvarig samt övrig personal. IVO har också granskat fyra patientjournaler.
”IVO:s granskning visar att det fortfarande finns vissa brister i hur [företaget] planerar, leder och kontrollerar verksamheten”, skriver IVO i sitt beslut.
IVO har sett brister med journalerna och betonar att det är vårdgivaren som behöver se till att journaldokumentationen följer bestämmelserna. Bland bristerna som nämns finns följande:

 • Det saknas dokumenterade terapi­planer.
 • Det framgår inte alltid om patienten har fått veta om behandlingsalternativ eller om patienten har sagt ja inför behandlingen.
 • Indikatorbilder (röntgen) saknas inför vissa rotbehandlingar.
 • Fullständiga uppgifter om varför röntgenbilderna har tagits och vad de visar saknas i vissa fall.
 • Det saknas diagnos inför en rot­behand­ling.
 • I samband med protetiska behandlingar saknas en del uppgifter.
 • Prognosbedömningar av vissa behandlingar saknas.
 • En sammanfattning av vilken vård som har utförts saknas i vissa journaler.

Journalgranskningen har också visat brister i diagnostik och behandling.

 • Fullständig anamnes saknas i en ­journal.
 • Röntgenbilderna är för dåliga för att man ska kunna ställa diagnos på flera patienter.
 • Hos vissa patienter har inte stödtändernas vitalitet kontrollerats och det saknas en bedömning av stödtändernas rotspetsområde.
 • Kofferdam har inte använts i samband med en rotbehandling.
 • Diagnostiken är undermålig hos en patient vars krona har lossnat.

Trots bristerna vidtar inte IVO några ytter­ligare åtgärder.

Upptäck mer