Annons

Annons

Nyheter 2023-10-26

CED vill se krafttag för tandvården i Europa

CED slår att medlemsländernas tandläkarutbildningar måste bli modernare och anpassas till en befolkning som blir allt äldre. Tandläkarbristen på landsbygden är en annan fråga som CED vill prioritera.

Foto: Peter Söderlund

Tandläkarbrist på landsbygden, en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Det är några av utmaningarna som tandvården i Europa står inför. EU:s medlemsländer måste börja agera för att säkra den framtida kompetensförsörjningen, slår Council of European Dentists (CED) fast i ett uttalande.

Förutsättningarna hos medlemsländerna i EU ser visserligen olika ut, inte alla länder står inför samma problem, men CED pekar hur som helst på att tandvården på många håll måste anpassa sig till samhällsförändringarna som pågår.

De övergripande frågorna är på vilken ambitionsnivå tandvården ska läggas och hur den ska organiseras i framtiden. Ytterst är det frågor som medlemsländernas politiker avgör.

I flera länder saknas det tandläkare, samtidigt råder det överetablering på andra håll. Därför efterlyser nu CED nu krafttag från regeringar och civilsamhälle. Medlemsländerna måste se till att utbilda rätt antal tandläkare, det vill säga så många som tandvården behöver. Tandläkarutbildningarna bör förändras för att stärka tandläkarnas digitala kompetens och höja kunskapsnivån i att driva en praktik och arbetsleda personal.

– Kompetensförsörjningen är ett ansvar som ligger på nationell nivå. I det arbetet måste tandläkarförbunden och andra intresseorganisationer vara starka i påverkansarbetet, säger CED:s ordförande Freddie Sloth-Lisjberg, som är tandläkare och specialist i parodontologi i Danmark.

Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges tandläkarförbund är väl insatt i problematiken som CED lyfter fram i skrivelsen, en skrivelse som förbundet ställer sig bakom helt och hållet.

– Situationen ser väldigt olika ut i Europa, och det här är i första hand en skrivelse som avspeglar helhetsbilden, säger han.

Utbildningssystemen skiljer sig åt mellan medlemsländerna. I vissa länder måste studenterna betala en avsevärd summa för utbildningen.

Chaim Zlotnik.

– Därför går det inte jämföra länderna med varandra, säger Chaim Zlotnik.

Ansvaret för kvaliteten på framtidens tandvård vilar inte enbart på medlemsländernas politiker, slår CED fast. EU måste också agera.  Därför vill organisationen att EU förändrar direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG), som bland annat bestämmer vilka ämnen som ska ingå i tandläkarutbildningar. Enligt rådets ordförande, Freddie Sloth-Lisjberg, är direktivets betoning på ämneskunskaper förlegad.

– En korrekt uppdatering skulle säkerställa att utbildningarna speglar den kompetens och skicklighet som dagens tandvård kräver. Det skulle också garantera att nyutexaminerade tandläkare behärskar toppmodern teknologi, säger Freddie Sloth-Lisjberg.

CED betonar att befolkningen i Europa blir allt äldre, vilket kommer att kräva en annan resursfördelning och en utbyggnad gerodontin. Utöver det bör medlemsländerna lägga ännu större resurser på förebyggande tandvård, eftersom det på lång sikt gynnar folkhälsan och sänker kostnaderna för tandvården. Detta kräver en politisk vilja hos medlemsländerna, eftersom förebyggande tandvård är ett långsiktigt arbete, konstaterar Freddie Sloth-Lisberg.

I Sveriges fall betonar Socialstyrelsen vikten av egenvård i de nationella riktlinjerna. Tandvården ska upptäcka riskerna och skadorna tillsammans med patienterna. Mycket pekar på att den förebyggande tandvården kommer att växa i betydelse.

– Egenvård är ett av fundamenten i tandvården. De insatser du gör själv under ett år har större effekt på tandhälsan jämfört med ett tandläkarbesök, det är ändå viktig att patienterna går på sina besök och återbesök, för hur ska man annars upptäcka tandsjukdomar, säger Chaim Zlotnik.

Skevheten mellan stad och landsbygd är också ett utbrett problem i Europa. Det gäller även Sverige. Medlemsländerna bör därför skapa incitament för att locka tandläkare till landsbygden, anser Freddie Sloth-Lisjberg.

– Det förutsätter en politik där hela familjens behov, det vill säga möjlighet till ett arbete med karriärmöjligheter för en make eller maka, fungerande infrastruktur och skolgång för barnen, tillgodoses.

Samtidigt pågår en strukturomvandling av tandvården där tandvårdskedjorna vinner allt större marknadsandelar. De erbjuder högre löner och små klinikers köpkraft kan inte mäta sig med kedjornas. CED flaggar nu för att unga tandläkare, såväl som etablerade, aktivt väljer bort att driva egna kliniker på grund av omfattande regelverk och administration.

Upptäck mer